Terveemmän arjen puolesta – terveempi Pohjois-Karjala! -hankkeessa edistämme Pohjois-Karjalan väestön terveyttä ja hyvinvointia. Päämääränämme on suunnata pohjoiskarjalaiselle väestölle tietoa terveellisistä elintavoista ja elämäntapamuutoksen keinoista.

Terveempi Pohjois-Karjala

Hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet

Vuonna 2024 pyrimme erityisesti edistämään lasten ja nuorten ravitsemusterveyttä sekä liikkumista, vaikuttamaan nuorten aikuisten päihteiden käytön asenteisiin ja edistämään nikotiinittomuutta. Päämääränämme on myös ehkäistä kotona asuvien yli 65-vuotiaiden pohjoiskarjalaisten kaatumisia.

  • Koordinoimme maakunnallisia Ravitsemus-, Liikunta-, ja Ehkäisevän päihdetyön työryhmiä.
  • Semppi-toiminnan avulla kannustamme kaiken ikäisiä terveellisiin elintapoihin.
  • Tuomme asiantuntijuutta hyvinvointia ja terveyttä koskeviin työ-, ohjaus ja asiantuntijaryhmiin, keskusteluihin, viestintään ja kannanottoihin.
  • Olemme mukana tekemässä laaja-alaisesti vaikuttavaa terveyden edistämisen toimintaa mm. seuraavissa verkostoissa: AVI:n ehkäisevän päihdetyön työryhmä, Maakuntaliiton hyvinvointiryhmä, Pohjois-Karjalan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto, Siun soten Ehkäisevän päihdetyön -verkosto sekä JANE-järjestöasian neuvottelukunta.
  • Olemme asiantuntijaroolissa valtakunnallisesti tärkeissä verkostoissa: Savuton Suomi 2030, Järjestöjen nikotiiniton Suomi -verkosto sekä THL:n PAKKA-kehittäjäverkosto.

Toimintamme kohderyhminä ovat niin koko pohjoiskarjalainen väestö kuin myös kuntien ja hyvinvointialueen (hyte-)henkilöstö.

Rahoittajat

Terveemmän arjen puolesta – terveempi Pohjois-Karjala! -hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa toimintaa.

Lisätietoja:

Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja
kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi

Riikka Pekkarinen, terveyden edistämisen suunnittelija
riikka.pekkarinen@pkkansanterveys.fi

Jaa sivu:

Samankaltaiset artikkelit