Tietoa meistä

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen työskentely voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: kansainvälisyys ja lähialueyhteistyö.

Kansainvälisyys
Tietoa meistä

Kansainvälisyys

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Kansanterveyden keskuksen toimintaa. Maailmanlaajuinen kiinnostus Pohjois-Karjala projektiin ja sen tuloksiin johti kansainvälisyyteen, joka nykyisellään sisältää terveyden edistämisen osaamisen asiantuntijuutta, tutkimusyhteistyötä ja kehittämishankkeita.

Kansanterveyden keskus tekee maakunnan terveyden edistämistyötä tunnetuksi järjestämällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa vuosittain kansainvälisiä asiantuntijavierailuja Pohjois-Karjalassa, isännöimällä terveyden edistämisestä kiinnostuneiden kansainvälisten tahojen kuten tiedotusvälineiden vierailuja maakuntaan sekä osallistumalla pohjoismaisen kansanterveysverkoston toimintaan ja tekemällä lähialueyhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa.

Tämän päivän terveyden edistämisessä kansainvälisyydellä on merkitystä. Maakunta kansainvälistyy monin eri tavoin, ja sen myötä terveyteen liittyvät haasteet lisääntyvät. Kansainvälisyys antaa uusia näkemyksiä oman toimintamme kehittämiseen ja tehostamiseen.

Vuotta kansainvälistä yhteistyötä
Vuotta lähialueyhteistyötä
Kansainvälistä terveysprojektia
Koulutettua asiantuntijaa
Miksi hankkeet?

Lähialueyhteistyö

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus tunnetaan myös terveyteen liittyvästä Venäjä-osaamisesta. Olemme tehneet lähes 30 vuotta tiivistä lähialueyhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa Pohjois-Karjala projektin ajoista saakka. Yhteistyötä toteutetaan sekä omina hankkeina että yhteistyössä muiden maakunnan, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Lähialueyhteistyö sisältää koulutus-, tutkimus- ja interventiotoimintaa. Painopistealueita ovat terveiden elintapojen ja hyvinvoinnin edistäminen, asiantuntijuus maiden välisessä terveydenedistämistyössä sekä terveyspalvelujen kehittäminen.

Yhteistyö aloitettiin 1990-luvun alussa Pitkärannan piirin keskussairaalan kanssa, jonne perustettiin Pitkäranta-projekti koordinoimaan alueella tapahtuvaa terveyden edistämisen työtä. Nykyisin toimintaa toteutetaan Karjalan tasavallan terveysministeriön ohella sikäläisten terveyspalvelujen tuottajien sekä eri organisaatioiden, kuten kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi paikallinen media on mukana toteuttamassa väestöön suuntautuvaa terveysviestintää.

Toiminnan tavoitteena on kroonisten kansantautien ehkäisy, terveyden edistämisen tehostaminen ja tätä kautta ihmisten hyvinvoinnin lisääminen molemmin puolin rajaa.

Semppi-salkut

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus tarjoaa maksutta käyttöösi terveyden edistämistyöhön tarkoitettuja Semppi-salkkuja useista eri terveysteemoista. Tutustu Semppi-salkkujen sisältöihin ja varaa omasi kätevästi kotisivujemme kautta. Semppi-salkkujen varaus on maksutonta.