Toiminta

Terveyden edistämisen vaikuttamis- ja verkostotoimintamme tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten parantaminen yhteisöihin – järjestöt, kunnat ja yksityinen – ja yksilöihin suuntautuvalla toiminnalla.

Edistämme myönteisiä terveyskäyttäytymismuutoksia erityisesti liikunnan, ravitsemuksen ja savuttomuuden alueilla. Muun muassa Semppi-terveyspisteet ja Semppi-salkut, joiden toimintaa koordinoimme ja ylläpidämme, ovat tärkeä osa vaikuttamista. Olemme myös mukana erilaisissa terveystapahtumissa, ja yhtenä järjestäjänä jo perinteeksi muodostuneella vuotuisella Terveysturina-kiertueella.

Osana terveyden edistämisen vaikuttamis- ja verkostotoimintaa koordinoimme Kansanterveyden keskuksen liikuntatyöryhmän, ehkäisevä päihdetyö -työryhmän, ravitsemustyöryhmän sekä hyvinvointi, ympäristö ja liikkuminen -neuvottelukunnan toimintaa.