Hankkeen esittely ja tavoitteet

Puhti-elintapavalmennus (2022–2024) on STEA-avustuksella rahoitettava hanke, jossa päämääränä on pitkäaikaistyöttömien ryhmämuotoisen elintapavalmennuksen (liikunta, ravitsemus, uni ja palautuminen) palvelumallin kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on lisäksi valmennukseen osallistuvien työ- ja toimintakyvyn koheneminen sekä myönteisten muutosten tekeminen elintavoissa. Hankkeessa paneudutaan työparityöskentelyn ja asiakasohjautuvuuden kehittämiseen sidosryhmäkumppaneiden kanssa ja toiminnan juurruttamiseen osaksi hyvinvointialueen rakenteita ja kuntien hyvinvointityötä.

Elintapavalmennuksen sisältö ja kesto

Ryhmämuotoisen elintapavalmennusprosessin kesto on 8–10 kk, sisältäen myös yksilöllistä ohjausta ja tukea. Hankkeessa tehdään tiivistä sidosryhmäyhteistyötä Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen ja Siun soten terveyspalvelujen sekä aikuissosiaalityön yhdyspinnassa. Elintapavalmennuksen toteutuksessa menetelminä käytetään mm. motivoivaa haastattelua, hyödynnetään liikuntaneuvonnan suosituksia ja Liikettä arkeen toimintamallia. Valmennukseen ohjautuminen on tapahtunut ammattilaisten kautta ja valmennusprosessiin soveltuvia ovat olleet joensuulaiset täysi-ikäiset työttömät työnhakijat, joilla on yksi tai useampi terveysriski.

Kehittämistoiminnan vaikutukset ja tavoitteet

Kehittämistoiminnalla pyritään vahvistamaan järjestölähtöisen terveyden edistämisen ei -lakisääteisten palvelujen yhdyspintayhteistyön kehittymistä osana uusia sote-rakenteita ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.

Hankkeen toiminta-aika päättyy keväällä 2024.

Lisätietoja:

Tuula Martiskainen, elintapakoordinaattori
tuula.martiskainen@pkkansanterveys.fi

Hanna Halonen, elintapavalmentaja
hanna.halonen@pkkansanterveys.fi

Jaa sivu:

Samankaltaiset artikkelit