Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

Puhti-elintapavalmennus

Puhti-elintapavalmennus (2022–2023) on STEA-avustuksella rahoitettava hanke, jossa päämääränä on pitkäaikaistyöttömien ryhmämuotoisen elintapavalmennuksen (ravitsemus, liikunta, uni ja palautuminen) palvelumallin kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ennalta ehkäisevä päihdetyö

Viemme pohjoiskarjalaisiin kuntiin Pakka-toimintamallia, jolla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Toimintamallilla rajoitetaan ikärajavalvottavien tuotteiden kuten alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Pakka-toimintamallia toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, järjestöjen, oppilaitosten, viranomaisten ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Terveemmän arjen puolesta!

Hankkeella ehkäisemme pitkäaikaisia kansantauteja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Vaikutamme kansantautien riskiteijöihin edistämällä terveydelle edullisia elintapoja ja elinoloja. Toimintaa rahoitetaan STEAn kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Kunta-HYTE 2.1

Kunta-HYTE 2.1 (2022) on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Siun soten ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin. Kunta-HYTE 2.1 on jatkoa Kunta-HYTE 2.0 ‑kehittämishankkeelle, jota toteutettiin v. 2020–2021.

Semppi-varusteet

Oletko järjestämässä koulun terveystapahtumaa tai tarvitsetko hyvinvointimateriaalia messuille? Kansanterveyden keskus tarjoaa maksutta käyttöösi terveyden edistämistyöhön tarkoitettuja Semppi-salkkuja eri terveysteemoista. Voit lainata myös pop up -Semppi-varusteet.

Juuri nyt tapahtuu

Save the date! Roskapuhetta -webinaari 21.4.23

Kansanterveyden keskuksen Hyvinvointi, ympäristö ja liikkuminen -neuvottelukunta järjestää Roskapuhetta-webinaarin. Tule kuulemaan asiantuntijoita mm. maailman yleisimmästä roskasta, mikromuovien vaikutuksesta hyvinvointiimme sekä jätteiden matkasta. Webinaari sopii hyvin kaikille asiasta kiinnostuneille ja eri yhteisöille (esim. koululuokat, työyhteisöt, järjestö- ja seuratoimijat). Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lähiaikoina. Save the date ja laitahan päivämäärä jo kalenteriin muistiin!

Avaa artikkeli

Terveysperusteinen vero – ensi hallituskaudellako? -verkkotilaisuus

Mitä mieltä eri puolueet ovat verotuksesta keinona edistää terveellistä ruokaympäristöä? Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ja Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus järjestävät eduskuntavaalipaneeliin, jossa eri puolueiden edustajat ovat keskustelemassa aiheesta. Tilaisuus järjestetään verkossa 23.3.23 klo 13.30-15. Ilmoittautuminen tilaisuuteen sähköpostilla: pohjois-karjala@sydan.fi, paluuviestillä lähetetään Teams-linkki. Tervetuloa mukaan!  

Avaa artikkeli

Tipaton Tammikuu tulee pian!

Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen Ehkäisevän päihdetyön työryhmä kutsuu maakunnan työyhteisöt mukaan Tipattoman tammikuun kampanjaan. Alkoholi on edelleen Suomessa käytetyin päihde ja se aiheuttaa eniten päihdehaittoja. Tipaton tammikuu 2023 kannustaa pohtimaan omia alkoholinkäyttötottumuksia ja haastaa löytämään uusia tottumuksia vanhojen tilalle. Tipattoman tammikuun hyötyjä ovat esimerkiksi terveyden ja mielialan kohentuminen, rahansäästö, verenpaineen lasku, liikunnan ja seksuaalisen halukkuuden lisääntyminen,… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Säpinää, seniorit – Kaatumiset kuriin!

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen liikuntatyöryhmä haastaa kaikki yli 65-vuotiaat pohjoiskarjalaiset tiedostamaan kaatumisvaaransa. Kampanja toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien, Islon ja Pokalin sekä Riverian opiskelijoiden ja Siun soten ikäihmisten palveluiden kanssa. Lisäksi haastamme kuntien vanhus/seniorineuvostot toimimaan kuntakohtaisina aktivoijina. Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste. Joka kolmas 70 vuotta täyttänyt henkilö kaatuu vähintään kerran vuodessa… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Blogikirjoitukset

MITÄ MIELTÄ ON MENNÄ METSÄÄN?

Pohjois-Karjalassa luonto on osa arkea. Metsät, suot, pellot ja erilaiset vesistöt aina Pielisestä Pyhäjärveen näkyvät kuntien katukuvassa. Kaupunkien viheralueet ovatkin yhteydessä fyysisen aktiivisuuden sekä psyykkiseen hyvinvoinnin lisääntymiseen [1]. Metsissä toteutetuilla interventioilla taas on havaittu olevan positiivinen yhteys stressin alenemiseen, rentoutumiseen [2], matalampaan verenpaineeseen sekä vähentyneeseen masennus- ja ahdistusoireiluun [3]. Voi kuitenkin olla, että vaikka luontoa… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Nuorille aikuisille suunnatun Semppi-terveyspisteen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä

Nuorten aikuisten terveysnäkymiä heikentävät erityisesti hyvinvoinnin polarisoitumisen uhkakuvat sekä hyvinvoinnin jakautuminen. Kyseiset terveyttä uhkaavat tekijät tulisi ottaa huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä (1). Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen (2) vuonna 2019 teettämän asiakasselvityksen mukaan Semppi-terveyspisteellä asioivat olivat tyypillisesti iäkkäitä. Selvityksen pohjalta nousi tarve nuorille aikuisille suunnatun Semppi-terveyspisteen kehittämiseen. Tutkimuksellinen kehittämistyöni käsitteli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Matkalle omaa hyvinvointia edistämään

Kiinnostus omaa hyvinvointia edistävää matkailua kohtaan on kasvanut viime vuosina. Taustalla on halu irtautua arjen kiireestä ja stressistä sekä toive kokea kokonaisvaltaista hyvää oloa. Koronaepidemia on korostanut hyvinvoinnin merkitystä ihmisten elämässä, ja tämä on lisännyt myös hyvinvointia edistävien matkojen ja matkailupalveluiden kysyntää entisestään. Odotukset hyvinvointimatkalta liittyvät sekä fyysiseen että henkiseen hyvän olon kokemukseen. Yksityiskohtaisemmat syyt… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Hyvinvointia luonnosta

Luonto on aina tuottanut ihmisille terveyttä. Aiemmin luonto ja luonnossa liikkuminen tarkoittivat toimeentuloa ja selviytymistä. Nykyisin luonto on useimmille osa vapaa-aikaa ja elämänlaatua. Lähde liikkeelle luontoon nauttimaan virkistävästä ja elvyttävästä vaikutuksesta. Luonto liikuttaa, elvyttää ja yhdistää. Terveys- ja hyvinvointivaikutusten lisääminen on Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen tärkeä päämäärä. Tavoitteena on, että suomalaiset ovat aktiivista ulkoilukansaa, jolle… Lue lisää…

Avaa artikkeli