Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

JAKE

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen kumppanuushanke, jossa organisaatiot ovat tuoneet oman osaamisen järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämiseksi. Päämääränä on ollut kehittää paikallisia ja alueellisia järjestö- ja kansalaistoiminnan rakenteita sekä yhteistyönmuotoja, joilla vastataan hyvinvoinnin haasteisiin.

TyhyverkostoX-hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen TyhyverkostoX-hanke on suunnattu yrittäjille, yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeessa kehitetään verkostotoimintaa, lisätään työpaikkojen, organisaatioiden sekä erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista, parannetaan TTT-yhteistyötä sisäisesti ja alueellisesti sekä kehitetään yrittäjien ja pienten yritysten TTT-palveluiden hankinta- ja organisointimuotoja.

Taksistartti-hanke

Taksistartti-hanke on STEA:n rahoittama kolmivuotinen terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tuloksena pohjoiskarjalaisten ammattiautoilijoiden fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja löydämme yhdessä kuljettajien kanssa keinoja istumisen tauottamiseen. Alkuvaiheessa otamme mukaan taksinkuljettajia ja vuoden 2018 aikana myös bussinkuljettajia. Pyrimme positiivisiin terveysvaikutuksiin sekä jaksamisen lisääntymiseen työssä ja vapaa-ajalla.

Kunta-HYTE

Kunta-HYTE (2017–2019) on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin.

Kunta-HYTE-talon perustan muodostaa selkeä hyte-rakenne, joka tukee kunnan strategista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Keskeiset periaatteet kuntien hyte-rakenteessa ovat kunnan kaikkien toimialojen mukanaolo ja kunnassa toimivien tahojen – erityisesti järjestöjen, yhdistysten ja yritysten – kanssa tehtävä yhteistyö, jota kunnan/kaupungin johtoryhmä johtaa.

Semppi-varusteet

Oletko järjestämässä koulun terveystapahtumaa tai tarvitsetko hyvinvointimateriaalia messuille? Kansanterveyden keskus tarjoaa maksutta käyttöösi terveyden edistämistyöhön tarkoitettuja Semppi-salkkuja eri terveysteemoista. Voit lainata myös pop up -Semppi-varusteet.

Juuri nyt tapahtuu

Kansanterveyspäivän etäseurantatilaisuus Joensuussa 13.4.2018

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Itä-Suomen liikuntaopisto järjestävät etäseurantatilaisuuden THL:n Kansanterveyspäivästä perjantaina 13.4.2018 klo 9.00–15.45. Paikkana… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Tiedätkö sokeri-, suola- ja rasvapommit? Apteekkikiertue starttaa 12.3.2018

Sokeri-, suola- ja rasvanäyttely jalkautuu kevään 2018 aikana kiertueen muodossa Pohjois-Karjalan apteekkeihin. Apteekkikiertueen toteuttaa Pohjois-Karjalan… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Terveysturina-kiertue on täällä taas!

Terveysturina-kiertue jalkautuu jo neljäntenä vuotena ympäri Pohjois-Karjalaa. Kiertueen tapahtumissa on tarjolla mm. maksuttomia terveysmittauksia ja… Lue lisää…

Avaa artikkeli

28 päivää ilman -tapaamiset auttavat irtautumaan nikotiiniriippuvuudesta

28 päivää ilman -tapaamiset auttavat sinua irtautumaan nikotiiniriippuvuudesta. Voit valita itsellesi sopivia teemoja joko kasvokkaisista… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Blogikirjoitukset

Reissu-Riikka reissaa

Reissaaminen on pääasiassa aina mukavaa ja innolla olen (lähes) joka kerta laukkuja pakkaamassa. Tykkään tutustua… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Aina oppii ja se on ihan parasta

Perheeseemme hankittiin ensimmäinen tietokone joskus 90-luvun alkupuolella, noin neljännesvuosisata sitten. Merkki oli IBM ja silloin… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Minä 2.018

Työskentelin nuorempana eräässä päiväkodissa Turun Hirvensalossa, joka muuten on mantereeseen sillalla yhdistetty saari, mutta se… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Mikä ihmeen biodiversiteettihypoteesi?

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen on kirjoittanut Hyvinvointi, ympäristö ja liikkuminen -neuvottelukunnan tuotoksena blogikirjoituksen ympäristön… Lue lisää…

Avaa artikkeli