Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

Puhti-elintapavalmennus

Puhti-elintapavalmennus (2022–2023) on STEA-avustuksella rahoitettava hanke, jossa päämääränä on pitkäaikaistyöttömien ryhmämuotoisen elintapavalmennuksen (ravitsemus, liikunta, uni ja palautuminen) palvelumallin kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ennalta ehkäisevä päihdetyö

Viemme pohjoiskarjalaisiin kuntiin Pakka-toimintamallia, jolla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Toimintamallilla rajoitetaan ikärajavalvottavien tuotteiden kuten alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Pakka-toimintamallia toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, järjestöjen, oppilaitosten, viranomaisten ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Terveemmän arjen puolesta!

Hankkeella ehkäisemme pitkäaikaisia kansantauteja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Vaikutamme kansantautien riskiteijöihin edistämällä terveydelle edullisia elintapoja ja elinoloja. Toimintaa rahoitetaan STEAn kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Kunta-HYTE 2.1

Kunta-HYTE 2.1 (2022) on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Siun soten ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin. Kunta-HYTE 2.1 on jatkoa Kunta-HYTE 2.0 ‑kehittämishankkeelle, jota toteutettiin v. 2020–2021.

Semppi-varusteet

Oletko järjestämässä koulun terveystapahtumaa tai tarvitsetko hyvinvointimateriaalia messuille? Kansanterveyden keskus tarjoaa maksutta käyttöösi terveyden edistämistyöhön tarkoitettuja Semppi-salkkuja eri terveysteemoista. Voit lainata myös pop up -Semppi-varusteet.

Juuri nyt tapahtuu

KAATUMISET KURIIN! – KYSY KUULUMISIA JA KAATUMISIA

”Mitä sinulle kuuluu?” ”Oletko kaatunut viime aikoina?” ”Huolettaako kaatuminen sinua?” Perjantaina 24.11. vietetään Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton (VALLI ry) välittämisen päivää. Kuluvalla viikolla Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen koordinoima liikuntatyöryhmä kannustaa kysymään ikääntyvältä läheiseltä kuulumisia ja kaatumisia. Olemme jakaneet Pohjois-Karjalan kuntiin infonäyttömateriaalia sekä postikortteja, joiden viestinä on ikääntyvästä läheisestä välittäminen. Käymällä yhdessä ikääntyvän kanssa läpi UKK-instituutin KaatumisSeula®-materiaaleja ikääntyvä… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Tarve ravitsemusterveyden edistämiselle on suuri — toteutamme kiertueen neljässä yläkoulussa

Hiljattain julkaistujen kouluterveyskyselyn [1] tulosten mukaan nuorten ravitsemustottumuksissa on runsaasti huolenaiheita. Reilu 40 % pohjoiskarjalaisista yläkoululaisista ei syö aamupalaa joka arkiaamu, ja noin joka neljäs jättää koululounaan välistä vähintään kerran kouluviikon aikana. Kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö on vähäistä — jopa 90 % syö niitä harvemmin kuin 6 päivänä viikossa Edistääkseen nuorten ravitsemusterveyttä Pohjois-Karjalan kansanterveyden… Lue lisää…

Avaa artikkeli

KAATUMISET KURIIN! – TEEMAVIIKOT ALKAA 18.9.23

            Kaatumiset kuriin! -kampanja käynnistyy Turvallisesti kotona ja liikkeellä -teemalla. Tänä syksynä kiinnitetään erityisesti huomiota sisällä ja ulkona liikkumisen turvallisuuteen kaatumisriskin pienentämiseksi. Sekä valtakunnalliset että maakunnalliset teemapäivät ja tapahtumat lisäävät tietoa ikääntyvien asumis- ja liikkumisturvallisuudesta sekä ulkoilun hyödyistä. Vie vanhus ulos 18.9.–1.10. Vuonna 2023 Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjan teemana… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Ota kantaa ja vastaa kyselyyn – kerro näkemyksesi kuntasi päihdetilanteesta Käytetäänkö kunnassasi liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Oletko ollut huolissasi alaikäisten tai läheisen päihteiden käytöstä?   Päihdetilannekyselyn tarkoitus Päihdetilannekyselyllä selvitetään pohjoiskarjalaisten asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien ehkäisemisen ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn vastaaminen Päihdetilannekyselyyn vastataan 4.9.-8.10.2023 täyttämällä joko… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Blogikirjoitukset

MITÄ MIELTÄ ON MENNÄ METSÄÄN?

Pohjois-Karjalassa luonto on osa arkea. Metsät, suot, pellot ja erilaiset vesistöt aina Pielisestä Pyhäjärveen näkyvät kuntien katukuvassa. Kaupunkien viheralueet ovatkin yhteydessä fyysisen aktiivisuuden sekä psyykkiseen hyvinvoinnin lisääntymiseen [1]. Metsissä toteutetuilla interventioilla taas on havaittu olevan positiivinen yhteys stressin alenemiseen, rentoutumiseen [2], matalampaan verenpaineeseen sekä vähentyneeseen masennus- ja ahdistusoireiluun [3]. Voi kuitenkin olla, että vaikka luontoa… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Nuorille aikuisille suunnatun Semppi-terveyspisteen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä

Nuorten aikuisten terveysnäkymiä heikentävät erityisesti hyvinvoinnin polarisoitumisen uhkakuvat sekä hyvinvoinnin jakautuminen. Kyseiset terveyttä uhkaavat tekijät tulisi ottaa huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä (1). Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen (2) vuonna 2019 teettämän asiakasselvityksen mukaan Semppi-terveyspisteellä asioivat olivat tyypillisesti iäkkäitä. Selvityksen pohjalta nousi tarve nuorille aikuisille suunnatun Semppi-terveyspisteen kehittämiseen. Tutkimuksellinen kehittämistyöni käsitteli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Matkalle omaa hyvinvointia edistämään

Kiinnostus omaa hyvinvointia edistävää matkailua kohtaan on kasvanut viime vuosina. Taustalla on halu irtautua arjen kiireestä ja stressistä sekä toive kokea kokonaisvaltaista hyvää oloa. Koronaepidemia on korostanut hyvinvoinnin merkitystä ihmisten elämässä, ja tämä on lisännyt myös hyvinvointia edistävien matkojen ja matkailupalveluiden kysyntää entisestään. Odotukset hyvinvointimatkalta liittyvät sekä fyysiseen että henkiseen hyvän olon kokemukseen. Yksityiskohtaisemmat syyt… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Hyvinvointia luonnosta

Luonto on aina tuottanut ihmisille terveyttä. Aiemmin luonto ja luonnossa liikkuminen tarkoittivat toimeentuloa ja selviytymistä. Nykyisin luonto on useimmille osa vapaa-aikaa ja elämänlaatua. Lähde liikkeelle luontoon nauttimaan virkistävästä ja elvyttävästä vaikutuksesta. Luonto liikuttaa, elvyttää ja yhdistää. Terveys- ja hyvinvointivaikutusten lisääminen on Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen tärkeä päämäärä. Tavoitteena on, että suomalaiset ovat aktiivista ulkoilukansaa, jolle… Lue lisää…

Avaa artikkeli