EHEÄ-hankkeessa kehitetään Pohjois-Karjalassa kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla päihde- ja pelikasvatusta esiopetuksesta 2. asteelle, päihteiden puheeksiottoa kuntien palveluissa ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukea eri-ikäisille. Hanke tuo henkilöstön ja sote-ammattilaisten käyttöön toimintamalleja ja käytäntöjä selkiyttämään ja roolittamaan yhdyspinnalla tehtävää ehkäisevää päihdetyötä laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan suuntaan.

Päihde- ja pelikasvatus

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus vastaa EHEÄ-hankkeessa päihde- ja pelikasvatuksen toimintamallin kehittämisestä esiopetuksesta 2. asteelle. Tavoitteena on luoda laadukas ja yhtenäinen maakunnallinen päihde- ja pelikasvatusopas kuntien ja hyvinvointialue -Siun soten käyttöön. Oppaaseen kuvataan muun muassa päihde- ja pelikasvatuksen vaikuttavia menetelmiä, varhaisen tunnistamisen ja tuen malleja.

Päihde- ja pelikasvatuksen kehittämisen tarkoituksena on turvata jatkuvuutta päihde- ja pelikasvatuksessa, antaa kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaiset lähtökohdat päihteettömämpään elämään ja lisätä kasvatus- ja opetushenkilöstön tietoutta ja valmiuksia tehdä suunnitelmallisempaa päihde- ja pelikasvatusta omassa toimintaympäristössään.

Päihde- ja pelikasvatusosion kohderyhmänä ovat kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset (esi- ja perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus) ja lapset ja nuoret sekä heidän huoltajansa. Yhteistyötä tehdään lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (opiskelijahuoltoryhmät), EHYT ry:n ja Pelituen kanssa.

EHEÄ-hanketta toteuttavat Pohjois-Karjalan hyvinvointialue -Siun sote, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys yhdessä Lieksan, Nurmeksen, Juuan, Kontiolahden, Outokummun, Liperin, Heinäveden, Rääkkylän, Kiteen ja Tohmajärven kanssa.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen kesto on 1.2.2024 – 31.8.2025.

Lisätietoja:

Tiina Vlasoff, terveyden edistämisen asiantuntija
tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi

Terveempi Pohjois-Karjala
Jaa sivu:

Samankaltaiset artikkelit