Tule meille töihin

/

Kuva:  jcomp / Freepik

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

 

Pohjois-Karjalan liikunta ry (Pokali) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Toimipaikkamme on Joensuussa.

 

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttavat ESR-rahoitteisen TYKEs-Työkuntoa Keski-Karjalaan -kumppanuushankkeen ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021. Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi. Kokeilevan kehittämishankkeen päämääränä on kehittää työterveyshuollon sekä vapaa-aikasektorin kuntatasoista yhteistyötä, jossa pilottikokeiluilla haetaan näyttöä elintapaneuvonnan toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

Hankkeen tavoitteet:
Tavoite 1: Kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen yhteistyömuotoja, jossa työterveyshuolto ohjaa asiakkaita prosessinomaiseen elintapaneuvontaan työterveyshuollon ammattilaisten johdattelemana (työterveyshoitaja, lääkäri).

Tavoite 2: Luoda kustannustehokas elintapaneuvonnan asiakasprosessi. Tavoitteena on kehittää elintapaneuvonnan asiakaspolku yksilö- ja ryhmäkäynteineen, jossa hyödynnetään myös sähköisiä viestintäkanavia ja liikemittareita asiakkaiden sekmentoimiseksi.

Tavoite 3: Vaikuttavuusnäytöllä tavoitellaan seudullisen elintapaohjaajan toimen perustamista vuonna 2022. Keski-Karjalan kunnat (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä) ovat kiinnostuneita perustamaan seudullisen toimen, joka tuo lisäarvoa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Hankkeen tuloksena luodaan uusi elintapaneuvonnan asiakaspolku työterveyden ja kuntien vapaa-aikatoimen välille. Lyhyen aikavälin vaikutuksina kohderyhmän työkyky paranee yksilöön kohdistuvalla elintapavalmennuksella. Organisaatio- ja yritystasolla henkilöstön kokonaistyöhyvinvointi sekä toimintakyky paranevat ja sairauspoissaolot vähenevät.


Haemme 5.8.2019 alkaen TYKEs -työkuntoa Keski-Karjalaan -kehittämishankkeen toteuttamiseen

 1. Elintapavalmentajaa 1 htv (kokoaikainen)

Tehtävässäsi vastaat keskikarjalaisten (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä) asiakkaiden henkilökohtaisesta prosessinomaisesta elintapaohjauksesta, kunto- ja terveysmittauksista ja ryhmätoimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä viestinnästä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Työpisteen sijoituspaikka on Kitee.

 

 1. Liikuntaneuvojaa 0,5 htv (osa-aikainen)

Tehtävissäsi vastaat liikuntaneuvonnan prosessiin ja kunto- ja terveysmittauksiin liittyvästä liikuntaneuvonnan suunnittelusta yhteistyössä elintapavalmentajan kanssa Keski-Karjalan alueella. Toimenkuva sisältää myös muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä palveluprosessien ja -sisältöjen kehittämisessä.

 

Tehtäviin valittavilta henkilöiltä odotamme

 • Soveltuvaa liikunta- terveydenhuoltoalan tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta
 • Kokemusta elintapaneuvonnasta/liikuntaneuvonnasta
 • Kykyä vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn
 • Hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä
 • Mahdollisuutta oman auton käyttöön (erityisesti elintapavalmentaja)

 

Tarjoamme

 • Innostavan työympäristön
 • Innovatiivisen tehtäväkokonaisuuden
 • Näköalapaikan maakunnan terveyden edistämisen ja liikuntakulttuurin kehittämistoimiin

 

Vapaamuotoiset hakemukset (joita ei palauteta) palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen on toimitettava 31.5.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen;

 • Tehtävän 1 osalta: Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus/toiminnanjohtaja Kari Hyvärinen, Siltakatu 10 A 16, 80100 Joensuu / toimisto@pkkansanterveys.fi
 • Tehtävän 2 osalta: Pohjois-Karjalan Liikunta ry/aluejohtaja Jari Hurskainen, Rantakatu 35, 80100 Joensuu

 

Lisätietoja:
Tehtävä 1. toiminnanjohtaja Kari Hyvärinen 044 322 4848
Tehtävä 2. aluejohtaja Jari Hurskainen puh 040 546 5236

 

 

XVI Alueellinen ravitsemuspäivä Keho- ja ruokasuhde

/

Aika        Tiistaina 21.5.2019 klo 8.45 — 16.00.
Paikka    Karelia-ammattikorkeakoulu, Iso auditori (A-talo), Tikkarinne 9, Joensuu

Järjestäjät
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote ja
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Kohderyhmä
Alueen terveydenhuoltohenkilöstö, ravitsemusterapeutit, päivähoidon, varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät, kotitalous- ja terveystiedon opettajat sekä elintarvikeyritysten ja järjestöjen edustajat

Sisältö
Koulutuspäivän aikana tutustutaan ajankohtaisiin keho- ja ruokakasvatuksen työotteisiin ja menetelmiin, joita voidaan soveltaa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin kohdattaessa.
Päivän aikana pohditaan yhdessä:

 • Miksi kehosuhteella on väliä, kun edistetään terveyttä ja hyvinvointia?
 • Mitä tarkoitetaan terveyttä kaiken kokoisena -lähestymistavalla ja ruokasuhteen viitekehyksellä?
 • Miten keho- ja ruokakasvatus sisältyvät kokonaisvaltaiseen pedagogiikkaan?
 • Millaisia käytännön harjoituksia ja materiaaleja voi käyttää keho- ja ruokatyöskentelyssä eri ikäisten kanssa?

Koulutus on maksuton kaikille osallistujille.
Ilmoittautuminen 15.5.2019 mennessä.

Päivän ohjelma, lisätiedot sekä ilmoittatutomistiedot löytyvät täältä.

Ilman riippuvuuksia — savuttomuuskiertue Riveriassa

/

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus toteuttaa yhteistyössä Riverian kanssa ammattiopiston opiskelijoille suunnatun Savuttomuus-kiertueen. Kiertueen ensisijaisena tavoitteena on viestittää tupakoiville nuorille tupakoinnin haitoista lisääntymisterveyteen ja raskauteen. Vuoden 2016 tilastojen mukaan raskauden aikainen tupakointi on yleisempää Suomessa kuin muualla Pohjoismaissa. Tilanne on kaikkein huolestuttavin alle 20-vuotiailla nuorilla äideillä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan vuonna 2017 Pohjois-Karjalaisista naisista 16,7 % tupakoi raskauden aikana. Vastaava osuus koko maassa oli 12,5 %. Vastaavasti Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn pohjalta tiedetään lisäksi, että ammatillisissa oppilaitoksissa tupakointi on edelleen huomattavasti yleisempää kuin lukioissa. Joensuun ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista päivittäin tupakoi 25 %. Vastaava osuus lukiossa on 3 %.

Tapahtumassa on mukana Kansanterveyden keskukselta ”Pikkuiset -sikiönuket”, joiden avulla havainnollistetaan tupakoinnin haittoja raskauden eri vaiheessa sikiöön. Lisäksi Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys on esittelemässä tupakkatuotteiden kemikaalihaittoja sekä Sovatek-säätiö on kertomassa digi- ja rahapelaamisesta. Myös Peltolan mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan lähihoitajaopiskelijat ovat mukana tapahtumassa välittämässä tietoa nikotiinituotteiden ja päihteiden haitoista toisille opiskelijoille. Tapahtuma on avoin kaikille Riverian opiskelijoille. Jokaisella riippuvuusteemalla on oma esittelypisteensä, jossa aiheeseen voi tutustua oman mielenkiinnon mukaisesti. Tapahtumasta kerätään myös kirjallista palautetta.

Lisätietoja
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Reeta Raimoaho
Terveyden edistämisen suunnittelija
reeta.raimoaho@pkkansanterveys.fi
Puhelin 050 476 3424