Ravitsemustyöryhmä

Ravitsemustyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2016. Työryhmä on järjestöjen, julkishallinnon ja yksityissektorin muodostama asiantuntijaryhmä.

Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta terveellisestä ravitsemuksesta, vaikuttaa joukkoruokailuun, kauppaan ja elintarviketeollisuuteen ravitsemuksellisesti tärkeissä asioissa sekä tukea yksilöitä terveellisten ravitsemustottumusten omaksumisessa (ostokäyttäytyminen, ruoan valmistus).

Työryhmän kokouksissa esitellään ajankohtaista terveelliseen ravitsemukseen liittyvää tietoa ja käytäntöjä teemoittain, kuten ravitsemus ja terveys sekä strategiset toimet kansanravitsemuksen parantamiseen, Sydänmerkki-ateriat, satokausiajattelu ja ostoskäyttäytyminen. Työryhmä on myös mukana järjestämässä vuosittaista Alueellista ravitsemuspäivää.