Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa

Olemme mukana osatoteuttajana Siun soten hallinnoimassa Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hankkeessa. Siinä otetaan käyttöön kansallisen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman mukaisia vaikuttaviksi todettuja menetelmiä ja sisältöjä, jotka tukevat kuntien sekä tulevan hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä. Hankkeella kehitetään myös ehkäisevään päihdetyöhön liittyvää eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeessa Kansanterveyden keskus vie pohjoiskarjalaisiin kuntiin Pakka-toimintamallia, jolla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Toimintamallilla rajoitetaan ikärajavalvottavien tuotteiden kuten alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Pakka-toimintamallia toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, järjestöjen, oppilaitosten, viranomaisten ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen väheneminen Pohjois-Karjalassa. Konkreettisia tavoitteita ovat 1) sote-palveluissa ammattilaiset toteuttavat varhaista puuttumista ja lyhytneuvontaa tupakoinnin, alkoholin riskikäytön, huumausaineiden käytön ja haitallisen rahapelaamisen vähentämiseksi, 2) kunnat toteuttavat yhteisöllistä Pakka-toimintamallia, jossa on huomioitu eri ikäisten kuntalaisten ja järjestöjen osallisuus 3) ammattilaisten ja järjestötoimijoiden ehkäisevän päihdetyön osaaminen on lisääntynyt ja 4) ehkäisevän päihdetyön viestintä lisääntyy ja on monikanavaista.

Hankkeen kesto on 1.1.2022 – 31.12.2023. Päätoteuttajana on Siun sote ja toisena osatoteuttajana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), hanketoimijat ja 11 pohjoiskarjalaista kuntaa: Joensuu, Liperi, Heinävesi, Polvijärvi, Outokumpu, Juuka, Lieksa, Ilomantsi, Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä. Siun sote vastaa hankkeen aikana käynnistettyjen toimenpiteiden jatkamisesta hankkeen päätyttyä.

Lisätietoja:
Tiina Vlasoff, terveyden edistämisen asiantuntija, tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi
Mira Sivonen, terveyden edistämisen suunnittelija, mira.sivonen@pkkansanterveys.fi