Tarve ravitsemusterveyden edistämiselle on suuri — toteutamme kiertueen neljässä yläkoulussa

/


Pylväskaavio Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kouluterveyskyselyn 8. ja 9. -luokkalaisten tuloksista vuodelta 2023. Hiljattain julkaistujen kouluterveyskyselyn [1] tulosten mukaan nuorten ravitsemustottumuksissa on runsaasti huolenaiheita. Reilu 40 % pohjoiskarjalaisista yläkoululaisista ei syö aamupalaa joka arkiaamu, ja noin joka neljäs jättää koululounaan välistä vähintään kerran kouluviikon aikana. Kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö on vähäistä — jopa 90 % syö niitä harvemmin kuin 6 päivänä viikossa

Edistääkseen nuorten ravitsemusterveyttä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen koordinoima ravitsemustyöryhmä on toteuttanut vuodesta 2016 alkaen pohjoiskarjalaisille 7. -luokkalaisille suunnatun ravitsemuspäiväkiertueen, jonka tavoitteena on viestiä koululaisille ravitsemussuosituksesta sekä herätellä oppilaita pohtimaan omia ruokatottumuksiaan. Ravitsemuspäivä koostuu jokaiselle koulun 7. -luokalle erikseen pidettävästä, 45 minuutin mittaisesta oppitunnista. Ravitsemuspäiväkiertue on tänä syksynä toteutettu jo Outokummussa, Polvijärvellä ja Lehmossa. Viimeisenä suuntaamme pitämään tunteja vielä Kontiolahden koululle.

Kiertuetta toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kotitaloustieteen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oppitunnit osana ravitsemusterveyden edistämisen opintojaksoa yhteistyössä Kansanterveyden keskuksen terveyden edistämisen suunnittelijoiden kanssa. Lue Itä-Suomen yliopiston julkaisu ravitsemuspäiväkiertueen toteutuksesta täältä.

[1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (2023). Kouluterveyskyselyn aikasarjat perusopetus 8. ja 9. lk, lukio, aol, 2006-2023.

Lisätietoja:

Taru Korhonen, terveyden edistämisen suunnittelija
taru.korhonen@pkkansanterveys.fi | 050 378 0963

Hanna Määttänen, terveyden edistämisen suunnittelija
hanna.maattanen@pkkansanterveys.fi | 050 579 0600

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.