Kohti kestävää hyvinvointia ‑verkkoseminaari 4.2.2021

/

YK:n kestävän kehityksen yhtenäiset tavoitteet liittyvät hyvinvointiin, ympäristöön ja talouteen. Tavoitteet kannustavat eri toimijoita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti huomioimaan omassa toiminnassa tekijöitä, jotka toimivat ihmisten, hyvinvoinnin ja maapallon hyväksi.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen koordinoima maakunnallinen Hyvinvointi, ympäristö ja liikkuminen ‑neuvottelukunta järjestää KOHTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA ‑verkkoseminaarin torstaina 4.2.2021 klo 13 — 15.20

Tule osallistumaan seminaariin ja kuulemaan esimerkkejä kestävästä hyvinvointityöstä, jotka ohjaavat ja edistävät maakuntaamme kestävään kehitykseen.

Ilmoittumalla tapahtumaan saat seminaarin Teams-linkin sähköpostilla päivää ennen tapahtumaa.

Tutustu alla näkyvään ohjelmaan ja ilmoittaudu verkkoseminaariin tästä.

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan!

Lisätietoja:
Tiina Vlasoff
terveyden edistämisen asiantuntija
Puh. 050 579 0604
tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi

 

KAATUMISET KURIIN! — kolmannes yli 65-vuotiaasta pohjoiskarjalaisesta on kaatumisvaarassa!

/

Pohjois-Karjalan kansanterveydenkeskus järjesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien, Heinäveden, Itä-Suomen Liikuntaopiston, Pohjois-Karjalan liikunnan ja Siun soten kanssa Säpinää, seniorit — Kaatumiset kuriin! ‑kampanjan 5.10.–31.10.2020.

Kampanjassa selvitettiin kyselylomakkeen avulla pohjoiskarjalaisten ja heinäveteläisten yli 65- vuotiaiden ikäihmisten kaatumisvaaraa. Kyselyssä käytettiin neliportaista kaatumisriskiluokitusta: suuri kaatumisriski, selvästi kohonnut kaatumisriski, kohonnut kaatumisriski ja ei-kohonnut kaatumisriski.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1 256 henkilöä 13 kunnasta. Kyselylomakkeita jaettiin ja niitä palautettiin liikunta- ja vapaa-aikatoimen sekä Siun soten päiväkuntoutuksen, fysioterapian, kuntouttavan kotihoidon ja muistipoliklinikan käyntien yhteydessä.

Kyselyyn vastanneilla pohjoiskarjalaisella yli 65-vuotiaalla ikäihmisellä kaatumisriski on tulosten mukaan selkeästi koholla. Kolmannes yli 65-vuotiaasta pohjoiskarjalaisesta on kaatumisvaarassa. Kaatumisriski oli 13 %:lla suuri ja 18 %:lla selvästi kohonnut ja valtaosalla eli 60 %:lla se oli huolestuttavasti kohonnut. Vastaajista vain 9 %:lla kaatumisriski ei ollut kohonnut.

Selvityksen mukaan kuntoutuksessa ja fysioterapiassa kävijöiden kaatumisriski oli kohonnut suhteessa muihin vastaajiin. Vastaavasti liikunta- ja vapaa-aikatoimen kävijöissä oli enemmän niitä, joilla ei ollut lainkaan kaatumisriskiä. Eroa voi selittää kuntoutuksessa ja fysioterapiassa kävijöiden jo ennestään heikentynyt toimintakyky esimerkiksi tapaturman tai leikkauksen vuoksi, kun taas liikunta- ja vapaa-aikatoimen kävijöiden fyysinen kunto voi olla liikunnan harrastamisen vuoksi parempi.

Yli 65 ‑vuotiaiden ikäihmisten osallistuminen kyselyyn vaihteli kunnittain. Esimerkiksi Joensuusta selvitykseen osallistui 245 henkilöä ja vastaavasti Outokummusta 14. Vaihtelevasta osallistumismäärästä johtuen kuntien välistä kaatumisvaaran vertailua oli haasteellista tehdä.

Kuntakohtaisissa vastauksissa esim. Joensuussa suurta ja selvästi kohonnutta kaatumisriskiä lisäsivät aiemmat kaatumiset viimeisen 12 kuukauden aikana, korkea ikä ja epävarmuuden tunne omasta tasapainosta ja liikkumisesta. Lisäksi lähestulkoon kaikilla vastaajilla oli myös yksi tai useampi perussairaus, mikä osaltaan lisää kaatumisriskiä.

Ikäihmisten kaatumisten välttämiseksi ehkäisevät toimenpiteet ovat tarpeellisia. Kaatumisvaaran ollessa suuri tai selvästi kohonnut, tulisi vaatia tai suositella ammattilaisen arviota riskistä.  Selvityksen tuloksia voitaisiin hyödyntää kunnissa järjestämällä liikunta- ja vapaa-aikatoimien avulla kohonneessa kaatumisriskissä oleville suunnattuja täsmäliikuntaryhmiä. Kaatumisriskiä pienentää säännöllinen ja monipuolinen liikunta, joka sisältää myös tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua.

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja
Puh. 044 322 4848
kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi