Hallitus

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ytimenä on Pohjois-Karjalan kansanterveys ry.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat:
Puheenjohtaja lääketieteen tohtori Tiina Laatikainen (Pohjois-Karjala projekti ‑säätiö)
Varapuheenjohtaja rehtori Vesa Martikkala (Itä-Suomen Liikuntaopisto)

Hallituksen jäseniä ovat:
Aluejohtaja Jari Hurskainen (Pohjois-Karjalan Liikunta ry)
Toiminnanjohtaja Katja Kolehmainen (Pohjois-Karjalan Martat ry)
Toiminnanjohtaja Anni Pesonen (Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry)
Koulutus- ja kehittämispäällikkö Tuomas Lappalainen (Karelia-ammattikorkeakoulu)
Toiminnanjohtaja Laura Naumanen (Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry)
Cia Päivänurmi (Joensuun seudun Diabetesyhdistys ry)
Kunniapuheenjohtaja Pertti Puhakka