Terveemmän arjen puolesta – terveempi Pohjois-Karjala!

Terveemmän arjen puolesta -terveempi Pohjois-Karjala! on hanke, joka edistää väestön terveyttä erityisesti kansantautien ehkäisyn näkökulmasta. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa terveyden eriarvoisuuden vähentymiseen. Toimintaa rahoitetaan STEAn kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Hankkeessa toiminta kohdentuu yksilöihin tai väestöryhmiin, joilla on terveyskäyttäytymiseen liittyviä haasteita. Vaikutamme lasten ja nuorten ravitsemustottumuksiin, nuorten aikuisten nikotiinituotteiden ja päihteiden käytön vähenemiseen, työikäisten liikunta- ja ravitsemussuositusten havainnollistamiseen ja ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä tukemiseen.

Kohtaamme ihmisiä laajan sidosryhmäverkoston kanssa ja teemme vahvaa monialaista ja -ammatillista verkostoyhteistyötä. Koordinoimme maakunnallisia teemallisia terveyden edistämisen työryhmiä: Savuton, Ravitsemus, Liikunta, Semppi sekä Hyvinvointi, ympäristö ja liikkuminen. Olemme mukana maakunnallisesti ja valtakunnallisesti strategisesti tärkeissä työryhmissä, joissa tehdään vaikuttavaa kokonaisvaltaisempaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisentyötä.

Vuonna 2021 ravitsemusosiossa toteutamme maakunnan yläkoulujen 7.luokkalaisille toiminnalliset  ravitsemuspäivät ja kunnissa päivittäistavaramarkettien asiakkaille sokeri-, suola- ja rasvanäyttelyn. Liikunnassa tehostamme ennaltaehkäisyn merkitystä yli 65-vuotta täyttäneiden kaatumisriskissä. Nikotiinittomuutta edistämme Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppaniassa, Riverian ammatillisessa oppilaitoksessa ja urheiluseuroissa. Semppi-konseptin avulla kannustamme kaiken ikäisiä terveellisiin elintapoihin.

Lisäksi tuomme asiantuntijuutta hyvinvointia ja terveyttä koskeviin työ-, ohjaus ja asiantuntijaryhmiin, keskusteluihin, viestintään ja kannanottoihin. Olemme mukana tekemässä laaja-alaisesti vaikuttavaa terveyden edistämisen toimintaa maakunnallisissa verkostoissa: POKAT-hyvinvointiryhmä, JANE-järjestöasian neuvottelukunta, Ehkäisevän päihdetyön -verkosto, Kumppanuuspöytä sekä POKAT-Venäjä-työryhmä. Olemme asiantuntijaroolissa valtakunnallisesti tärkeissä verkostoissa: Savuton Suomi 2030, Jänis-verkosto, EPT-verkosto ja Ikäinstituutti (Elämäni eläkevuodet – liikettä ja mielenvoimaa).

Lisätietoja  

Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja, kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi

Hanna Määttänen, terveyden edistämisen suunnittelija  hanna.maattanen@pkkansanterveys.fi