Semppi-työryhmä

Semppi-työryhmän toiminnan päämääränä on tukea eri-ikäisten pohjoiskarjalaisten terveellisiä elintapoja Semppi-konseptin avulla, joka pitää sisällään Semppi-terveyspisteet sekä semppi.fi -sivut, Semppi-salkkujen lainaustoiminnan ja Semppi-terveysturina -tapahtumat.

Työryhmän tavoitteena on eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistyminen, Semppi-terveyspisteiden toiminnan kehittäminen ja elävöittäminen, Semppi-salkkujen lainaustoiminnan lisääminen ja Semppi-terveysturina -tapahtumien järjestäminen Pohjois-Karjalassa.

Semppi-työryhmä aloitti toimintansa marraskuussa 2020. Työryhmä on järjestöjen, oppilaitosten ja Siun soten edustajien muodostama asiantuntijatyöryhmä. Järjestöistä mukana ovat Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri, Pelituki, Martat ja Suomen Punainen Risti ja oppilaitoksista Riveria ja Karelia.

Tutustu Semppi-konseptiin ja lue lisää sen sisällöstä.