Ehkäisevä päihdetyö -työryhmä

 

On järjestöjen ja julkishallinnon edustajien muodostama asiantuntijaryhmä, jonka tavoitteena on edistää nikotiinittomuutta lisäämällä tietoutta tupakkatuotteiden käytön haitoista ja niiden seurauksista, ehkäistä nuorten savukkeiden sekä nuuskan käytön aloittamista ja tukea tupakkatuotteiden käytön lopettamista.

Toiminnan kohderyhminä ovat erityisesti koulut, ammattioppilaitokset, rajajääkärit, tupakkatuotteita käyttävät aikuiset, nuoret sekä heidän vanhempansa. Työryhmä toteuttaa nikotiinittomuuteen tukevia erilaisia tapahtumia kuten Riverian savuttomuuskiertueet, Onttolan Terveitä aamuja ja alakoulujen savuttomuustunnit. Viestinnällä vahvistetaan väestön myönteistä asennoitumista tupakoimattomuuteen ja toiminnalla vahvistetaan tupakkalain täytäntöönpanoa.

Työryhmä vahvistaa siinä toimivien savuttomuustyötä tekevien tahojen keskinäistä tiedonvaihtoa ja tehostaa sitä kautta nikotiinittomuustoiminnan vaikuttavuutta.

Työryhmässä mukana Joensuun ja Lieksan kaupungit, Siun Sote, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri, Pelituki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Pohjois-Karjalan apteekkariyhdistys ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Kansanterveyden keskuksella on työryhmän  puheenjohtajuus ja sihteeriys.