Päihteet puheeksi

Pohjoiskarjalaisten järjestöjen yhteistyöhanke (JAKE) keräsi yhteen työvälineitä päihteiden puheeksiottamiseksi. Työkalut on sivustolla jaoteltu ikäryhmittäin, niin nuorten kuin aikuisten ja ikäihmistenkin kanssa käytävään keskusteluun. Nuorten kanssa käytettäväksi tarkoitetut välineet käsittelevät päihteistä keskustelua, sekä ohjaavat varhaisen puuttumisen toteuttamiseen. Muut aineistot käsittelevät alkoholin käytön arviointia, vähentämistä, lopettamista ja mini-interventiota. Työkalupakissa on hyödynnetty Alkoholiohjelman, Mannerheimin lastensuojeluliiton sekä Helsingin kaupungin puheeksioton aineistoja.

Päihteet puheeksi -sivustolle pääset TÄSTÄ