Kunta-HYTE 2.1

Kunta-HYTE 2.1 (2022) on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Siun soten ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin. Kunta-HYTE 2.1 on jatkoa Kunta-HYTE 2.0 ‑kehittämishankkeelle, jota toteutettiin v. 2020–2021.

Jatkokehittämisen päämääränä on edelleen tukea kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden hyte-työtä paikallistasolla ja tiivistää sidosryhmäyhteistyötä eri verkostoissa. Lisäksi toisena päämääränä on ylläpitää ja vahvistaa alueellista hyte-koordinaatioita ja varmistaa hyvinvointialueen hyte-rakenteiden ja verkostojen toimivuus sote-uudistuksen myötä vuonna 2023.

Tavoite 1: Pohjois-Karjalan hyvinvointikoordinaattoreiden verkostotoiminnan koordinointi ja kuntien hyvinvointijohtamisen vaikuttavuustavoitteiden ja toimialakohtaisten toimenpiteiden (hyte-vuosikellot) integroiminen osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua yhteistyössä kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa.

Tavoite 2: Kehittää edelleen kuntien ja Siun soten yhdyspinnassa tapahtuvaa toimeenpanoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä varmistaa hyte-koordinoinnin siirto hyvinvointialueelle.

Lisätietoja:

Kari Hyvärinen, projektipäällikkö, kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi
Mira Sivonen, terveyden edistämisen suunnittelija, mira.sivonen@pkkansanterveys.fi