Hyvinvointi, ympäristö ja liikkuminen -neuvottelukunta

Neuvottelukunta aloitti toimintansa vuonna 2016. Neuvottelukunnan tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisen, ja laajemminkin itäsuomalaisen, väestön liikkumista sekä hyvinvointia. Neuvottelukunnan tavoitteena on myös herättää keskustelua, ja vaikuttaa niihin ympäristöihin, jotka edistävät ihmisten liikkumista ja hyvinvointia.

Neuvottelukunta järjestää tilaisuuksia ja seminaareja, joissa paneudutaan hyvinvoinnin, ympäristön ja liikunnan kysymyksiin. Neuvottelukunta voi esittää kansalaisten hyvinvointiin tähtääviä suosituksia. Neuvottelukunta koordinoi myös hyvinvointipolitiikkaan liittyvää toimintaa sekä aktivoi koulutus- ja tutkimushankkeita, joissa paneudutaan hyvinvoinnin lisäämiseen, ympäristön kohentamiseen ja liikunnan aktivoimiseen. Neuvottelukunnan tarkoituksena on myös herättää kansalaiskeskustelua ja luoda yhdyspintoja eri tahojen kanssa.