PDF
Sähköinen lomake

Maailman terveysjärjestön AUDIT-testiin pohjautuva kysymyslomake on alkoholin käytön itsearvioinnin apuväline. Sopii käytettäväksi myös mini-intervention yhteydessä.
Alkoholin käytön ja riskien itsearvioinnin opaslehtinen, joka antaa vinkkejä alkoholin käytön vähentämiseen. Esite sopii käytettäväksi myös mini-intervention yhteydessä.
Kortti sisältää esimerkkejä eri alkoholijuomien palamisajoista elimistössä. Se sopii alkoholinkäytön hallinnan apuvälineeksi.
Alkoholin käytön vähentämistä perustelevia väittämiä sisältävä kortti, joka sopii asiakkaalle itselleen ja ammattilaiselle osaksi mini-interventiota.
Alkoholin käytön ja riskien itsearvioinnin opaslehtinen, joka antaa vinkkejä alkoholin käytön vähentämiseen. Esite sopii käytettäväksi myös mini-intervention yhteydessä.
Keskeisiä alkoholin terveysriskejä havainnollistava kortti sopii alkoholinkäytön riskien itsearvioinnin apuvälineeksi ja käytettäväksi myös mini-intervention yhteydessä.
Haitariesite, jossa kuvataan alkoholin energiamääriä, sopii jaettavaksi tapahtumissa ja käytettäväksi osana painonhallinnan ohjausta.
Tiedä ja toimi –kortti mini-intervention tueksi sosiaalityön ammattilaisille. Kortti tukee ongelmakäytön tunnistamista ja asiakkaan tilanteeseen suhteutettua lyhytneuvontaa.
Neuvontakortti sisältää tietoa ja toimintaohjeita, jotka liittyvät alkoholin riskikäyttöön. Kortti soveltuu sosiaalityön ammattilaisille osaksi mini-interventiota silloin, kun AUDIT -testin pisteet ovat 8 tai enemmän.
Tiedä ja toimi –kortti terveydenhuollon ammattilaisille mini-intervention apuna. Kortti toimii alkoholinkäytön määrän ja siihen liittyvien haittojen tunnistamisessa.
Kortti ohjaa tilannearvion tekemistä päihtyneenä saapuvan tapaturmapotilaan päihtymystilasta, sen vaikutuksesta hoitoon sekä tarpeesta mini-interventioon ja
päihdehoitoon.