Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

JAKE

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen kumppanuushanke, jossa organisaatiot ovat tuoneet oman osaamisen järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämiseksi. Päämääränä on ollut kehittää paikallisia ja alueellisia järjestö- ja kansalaistoiminnan rakenteita sekä yhteistyönmuotoja, joilla vastataan hyvinvoinnin haasteisiin.

TyhyverkostoX-hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen TyhyverkostoX-hanke on suunnattu yrittäjille, yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeessa kehitetään verkostotoimintaa, lisätään työpaikkojen, organisaatioiden sekä erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista, parannetaan TTT-yhteistyötä sisäisesti ja alueellisesti sekä kehitetään yrittäjien ja pienten yritysten TTT-palveluiden hankinta- ja organisointimuotoja.

Taksistartti-hanke

Taksistartti-hanke on STEA:n rahoittama kolmivuotinen terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tuloksena pohjoiskarjalaisten ammattiautoilijoiden fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja löydämme yhdessä kuljettajien kanssa keinoja istumisen tauottamiseen. Alkuvaiheessa otamme mukaan taksinkuljettajia ja vuoden 2018 aikana myös bussinkuljettajia. Pyrimme positiivisiin terveysvaikutuksiin sekä jaksamisen lisääntymiseen työssä ja vapaa-ajalla.

Kunta-HYTE

Kunta-HYTE (2017–2019) on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin.

Kunta-HYTE-talon perustan muodostaa selkeä hyte-rakenne, joka tukee kunnan strategista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Keskeiset periaatteet kuntien hyte-rakenteessa ovat kunnan kaikkien toimialojen mukanaolo ja kunnassa toimivien tahojen – erityisesti järjestöjen, yhdistysten ja yritysten – kanssa tehtävä yhteistyö, jota kunnan/kaupungin johtoryhmä johtaa.

Semppi-varusteet

Oletko järjestämässä koulun terveystapahtumaa tai tarvitsetko hyvinvointimateriaalia messuille? Kansanterveyden keskus tarjoaa maksutta käyttöösi terveyden edistämistyöhön tarkoitettuja Semppi-salkkuja eri terveysteemoista. Voit lainata myös pop up -Semppi-varusteet.

Juuri nyt tapahtuu

Verkkosivumme uudistuivat

Tervetuloa Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen uusille nettisivuille. Uusien sivujen myötä muuttuvat myös sähköpostiosoitteemme, ja ne ovat… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Sinustako tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaaja? Koulutus Joensuussa.

Tupakoinnin lopettaminen on haasteellista, mutta se on mahdollista! Vertaistuki antaa hyvän mahdollisuuden tutustua omiin tupakointitapoihin,… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Muuttuva päihdetyö Pohjois-Karjalassa. Katso Ollin haastattelu.

Olli vapautui raitistumisen myötä. Elämästä tuli mielenkiintoista: ”Suunnaton vapaus. […] Joka päivä oppii uusia asioita,… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Terveellistä säästöä – Lapsiperheiden ruokaretki S-market Rantakylään 13.12

Tervetuloa Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Marttojen järjestämälle ruokaretkelle. Opit kasaamaan edullisen ja terveellisen ostoskorin,… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Blogikirjoitukset

Aina oppii ja se on ihan parasta

Perheeseemme hankittiin ensimmäinen tietokone joskus 90-luvun alkupuolella, noin neljännesvuosisata sitten. Merkki oli IBM ja silloin… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Minä 2.018

Työskentelin nuorempana eräässä päiväkodissa Turun Hirvensalossa, joka muuten on mantereeseen sillalla yhdistetty saari, mutta se… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Mikä ihmeen biodiversiteettihypoteesi?

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen on kirjoittanut Hyvinvointi, ympäristö ja liikkuminen -neuvottelukunnan tuotoksena blogikirjoituksen ympäristön… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Mitä siellä varhaiskasvatuksessa syödään? – Blogivieraanamme varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Korhonen

Lasten ravitsemus nousee aika-ajoin keskusteluun, ei niinkään isojen joukkojen ruokailun kautta, vaan enemmän ääripäiden esimerkkien… Lue lisää…

Avaa artikkeli