Kansainvälisyys

© Jani Penttinen

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Kansanterveyden keskuksen toimintaa. Maailmanlaajuinen kiinnostus Pohjois-Karjala projektiin ja sen tuloksiin johti kansainvälisyyteen, joka nykyisellään sisältää terveyden edistämisen osaamisen asiantuntijuutta, tutkimusyhteistyötä ja kehittämishankkeita.

Kansanterveyden keskus tekee maakunnan terveyden edistämistyötä tunnetuksi järjestämällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa vuosittain kansainvälisiä asiantuntijavierailuja Pohjois-Karjalassa, isännöimällä terveyden edistämisestä kiinnostuneiden kansainvälisten tahojen kuten tiedotusvälineiden vierailuja maakuntaan sekä osallistumalla pohjoismaisen kansanterveysverkoston toimintaan ja tekemällä lähialueyhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa.

Tämän päivän terveyden edistämisessä kansainvälisyydellä on merkitystä. Maakunta kansainvälistyy monin eri tavoin, ja sen myötä terveyteen liittyvät haasteet lisääntyvät. Kansainvälisyys antaa uusia näkemyksiä oman toimintamme kehittämiseen ja tehostamiseen.