Uuden tupakkalain vaikutukset itärajalla – ojasta allikkoon vai sittenkin parempaan?

/

Vesa

Suomen ja Venäjän raja – ja erityisesti Karjalan raja, muodostaa syvän elintaso- ja terveyskuilun.  Vielä noin 20 vuotta sitten tämän kuilun sanottiin olevan suurempi kuin missään muualla kahden maan välillä. Nyt tilanne on hieman muuttunut.

Reilusti yli 20 vuotta Karjalan tasavallan kanssa jatkuneen yhteistyömme aikana olemme voineet todeta terveysasioiden menneen Venäjällä monella tavalla eteenpäin; tautien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseenkin panostetaan. Myönteinen kehitys on havaittavissa Karjalassakin.

Perustelluista syistä Venäjällä panostetaan preventiiviseen ja terveitä elintapoja edistävään toimintaan. Tämä näkyy lainsäädännössä ja federaation ohjeistuksena ja seurantana tasavaltojen alueilla. Iso laivan ohjausliikkeet ovat joskus nopeita, suunnan muutos käytännössä ottaa kuitenkin aikansa. Teoria (=lait ja määräykset) ja käytäntö eivät aina vastaa toisiaan.

Reilun parin vuosikymmenen aikana rajanylitysten yhteydessä on ollut mahdollisuus omakohtaisestikin havainnoida tavaratarjontaa ja ihmisten ostoskäyttäytymistä. Johtuen polttoaineiden, alkoholin ja tupakkatuotteiden suuresta hintaerosta Suomeen verrattuna nämä ovat pääasialliset tuontituotteet yksityishenkilöillä.

Venäläinen tupakka ja nuuska sekä alkoholi näkyvät arkielämässä Pohjois-Karjalassa. Koulujen ympäristössä epävirallisilla tupakkapaikoilla sauhuteltavat tuotteet ovat valtaosaltaan naapurista tuotuja. Sama koskee nuuskaa. Laitonta välitystä ja tarjontaa ilmenee sekä viranomaisten kertomana että epävirallisissa keskusteluissa. Tuotteita on paljon ja halvalla tarjolla, ja haitat näkyvät!

Tuoko uusi tupakkalaki muutoksen? Todennäköinen 24 tunnin tuontisääntö tupakalle ja myöhemmin ehkä alkoholillekin muuttaa asioita. Suunta tai kokonaisvaikutukset ainakin ovat epävarmoja.

Ainakin lyhyellä aikajänteellä tupakkatuotteiden tuonti vähenee ja saatavuus Suomen puolella heikkenee ja hinta nousee. Nuuskan tuonti loppuu kokonaan kun Venäjän duuman nuuskan myynnin kieltävä laki näkyy käytännössä. Nämä ovat niitä myönteisiä seurauksia, mutta epävarmuustekijöitäkin on.

Kun tupakan tuonnin vuoksi viipymä rajan toisella puolella pitenee, voi se johtaa samalla alkoholin tuonnin lisääntymiseen. Toiseksi laiton tuonti saattaa lisääntyä. Erityisesti tämä liittynee ammattimaiseen salakuljetukseen. Toki yksityisyritteliäisyyttäkin voi esiintyä nykyistä enemmän. Kaupankäynti (=tuonti) voi osittain suuntautua muille rajoille itärajan sijaan.

Kaiken kaikkiaan näen uuden tupakkalain myönteisenä terveysnäkökulmasta erityisesti nuorten osalta. Sen voimaantuloon mahdollisesti liittyvien ongelmien ilmeneminen riippuu osin rajanviranomaisten ja poliisin toiminnasta ja mahdollisuuksista puuttua laittomuuksiin.

Mahdottomana en näe sitäkään, että lakimuutoksella saadaan aikaan myös asennemuutos tupakkatuotteisiin liittyen – välitys ja myynti mukaan lukien. Epärealistista optimismiako? En usko näin olevan. Uskon muutokseen!

Vesa Korpelainen

Toiminnanjohtaja, terveydenhuoltoneuvos

Vesa bloggasi samasta aiheesta myös Suomen ASH:in sivuilla. Teksti luettavissa osoitteessa: http://www.suomenash.fi/fin/ajankohtaista/blogi/2016/05/uuden-tupakkalain-vaikutukset-itarajalla-ojasta-allikkoon-vai-sittenkin-parempaan/

Avatar

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.