Sotesoppaa – vai toimiva uudelleenorganisointiko sittenkin?

/

VesaSosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta on puhuttu paljon, eikä juurikaan myönteiseen sävyyn ainakaan valmisteluprosessin osalta. Uudistuksen tarve myönnetään laajasti, mutta siihen yhteisymmärrys on jäänytkin.

Poikkeuksen tekee Pohjois-Karjala. Palvelurakenne uudistusta on valmisteltu laajana yhteistyönä Siun soten nimellä. Maakuntamme on ollut kehittämistyön eturintamassa. Erityinen myönteinen asia maakunnassamme on ollut työntekijöiden laaja osallistuminen valmistelutyöhön ja myös yhdistyskentän ja kansalaisten kuuleminen. Toivottavasti vaalien jälkeen aloittava hallitus ei omilla päätöksillään vesitä täällä ansiokkaasti tehtyä valmistelutyötä.

Sote-uudistuksen keskeinen lähtökohta perusterveydenhuollon vahvistamisesta ja yhdenvertaisten, asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tuottamisesta on perusteltu ja tarpeellinen. Siun soten valmistelussa tämän tavoitteen saavuttaminen on ollut johtavana periaatteena.
Kansanterveyden näkökulmasta myönteistä uudistuksen valmistelussa on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen korostuminen sekä Siun soten että kuntien toiminnassa. Yhteisölähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on paras ’lääke’ väestön terveyden lisäämisessä. Suunnitelman mukaan kunnat ovat jatkossakin hyvinvointityön ytimessä. Käytännön työtä tulee tehdä vielä nykyistä enemmän kuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Viime vuosina Pohjois-Karjalassa tehty terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategisen johtamisen kehittäminen, hyvinvointikertomustyö ja konkreettiset väestöön suuntautuneet ja ihmisten kanssa toteutetut terveysaktiviteetit luovat hyvän perustan tulevalle työlle Siun sotessa ja kunnissa.

Onnistuminen on meidän jokaisen vastuulla ja meistä itsestämme kiinni!

Vesa Korpelainen

toiminnanjohtaja

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.