Perinteisesti toimien vai ajassa uudistuen?

/

Vesa

Pohjois-Karjalalla on terveystyössä hieno historia: Pohjois-Karjala projektin nimissä yhteistyöllä saavutettu tulos on maailmankuulu.

Toiminnan alussa 1970-luvulla projekti oli innovatiivinen ja edellä aikaansa. Varmaan osittain sen vuoksi tulos on ollut erinomainen ja Pohjois-Karjalassa tehty työ on vaikuttanut kansanterveyteen koko Suomessa.  Projektin alussa uudenlaista toimintaa oli toiminnan kohdentaminen koko yhteisöön, laaja yhteistyö myös terveyssektorin ulkopuolisten tahojen kanssa, median  aktiivisuus  ja ohjelman hyvä seuranta- ja arviointijärjestelmä. Kaiken keskiössä olivat pohjoiskarjalaiset ihmiset. Työtä tehtiin heidän kanssaan, ”saappaat savessa”, kuten projektin historiikissa kerrotaan.

Ihmisten innostuneisuutta ja osallistumista kuvastaa aiemmin usein eri yhteyksissä kuultu kommentti  ”Minäkin olen mukana projektissa”. Mitä sillä sitten sanoja milloinkin tarkoitti. Työtä pidettiin kuitenkin tärkeänä ja se otettiin omaksi.

Miten tänä päivänä? Onko Kansanterveyden keskus, joka jatkaa Pohjois-Karjala projektin työtä, yhä edelläkävijä ja ihmisiä ja yhteisöjä terveystyöhön innostava? Monilta osin työntekijämme ovat työstään innostuneita, osaavia ja yhteistyökykyisiä.  Terveyden edistämistä arvostetaan yhä enemmän yhteiskunnallisesti. Edellytykset menestykselle ovat edelleen olemassa.

Pitäisikö jotain sitten tehdä toisin tai uudella tavalla? Vaikka toiminta on aktiivista ja asiantuntemukseen pohjaavaa, onko ympäröivä yhteisö muuttunut nopeammin kuin toiminta on uudistunut? Osittain näin voi olla. Myönteisiä signaaleja uudistumiskyvystä on kuitenkin ilmassa.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus kehittää ilmettään nykyaikaiseksi  ja panostaa terveysviestinnän kehittämiseen,  sosiaalista mediaa unohtamatta. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisätään ja ihmiset otetaan mukaan käytännön toimien suunnitteluun. Yksi osa Kansanterveyden keskuksen ilmeen nykyaikaistamista ovat nämä kotisivut.

Mikä on vastaus otsikon kysymykseen? Aiemmin tehdystä työstä on hyvä ottaa oppia ja vaalia hyviä asioita. Uudistuminen on kuitenkin välttämätöntä. Yhteiskunta muuttuu sellaisella vauhdilla, että hyväkin toiminta jää auttamattomasti  jälkeen, ellei olla herkkiä ympäristön muutoksille. Vastaus on sekä että.

Olisiko viimeistään nyt aika katsoa vielä pidemmälle tulevaisuuteen ja tehdä tämän hetken ja lähiajan toimintaa linjaavat ratkaisut katsomalla muutamia kymmeniä vuosia eteenpäin? Millaisen maailman haluamme ja mitä pitää tehdä nyt sen saavuttaaksemme? Näin toimittiin reilu 40 vuotta sitten ja tulos on tiedossamme.

Vesa Korpelainen

 

Avatar

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.