Palvelujen tuottaminen julkiselle sektorille ei nappaa

/

TiinaKansanterveysjärjestöille suunnatussa yhdistys- ja kuntakumppanuuskyselyssä yhdistykset ilmoittivat heidän pääasialliseksi tehtäväksi ennaltaehkäisevän toiminnan, terveyden edistämisen ja vertaistuen ja osallisuuden väylien mahdollistamisen. Kunta-yhteistyötä ei juuri esiinny eikä sitä liioin haluta tehdä puhumattakaan että koettaisiin palvelujen tuottaminen kunnalle luontevaksi yhdistyksen toimintamuodoksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä yhdistyksille saattaisi lohjeta merkittäviä ja mielenkiintoisia tehtäväalueita kunnasta. Kansanterveysjärjestöt voisivat olla yhtenä rintamana ottamassa koppia yhdistyksille luontaisesti sopivimmissa tehtävissä kuten terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Mietin, tapahtuuko yhdistyskentällä tulevaisuudessa tarvittavaa muutosta siihen suuntaan, joka mahdollistaisi toimintojen tuottamiseen yhteistyössä kunnan kanssa. Nykyisellään pienet yhdistykset kokevat hallinnolliset tehtävät aikaa vieväksi ja itsetarkoitettua toimintaa häiritseväksi. Auttaisiko tilannetta jos yhdistykset muuttuisivat osastoiksi, joilta hallinnollinen vastuu siirtyisi alueellisille yhdistyksille. Itse toiminnan painopisteiden toteuttaminen jäisi osastoille.

Uskallan sanoa etteivät rakenteelliset muutokset auta, jos toiminnan vastuuta ei saada laajennettua suuremmalle määrälle jäsenistöä. ”MINÄ haluan olla mukana tekemässä” -huudahdus olisi niin kultaa monessa yhdistyksessä. Ehkäpä juuri tässä haluamisen kulttuurissa täytyisi tapahtua se suurin muutos, jotta yhdistyksillä olisi resursseja tulevaisuudessa kuntayhteistyöhön.

Tiina Vlasoff, suunnittelija

Lue kysely täältä.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.