Tupakoinnin riippuvuuksista eroon – sähkötupakkako vaihtoehto?

/

SirpaTiesitkö, miksi tupakointi koukuttaa? Miksi on siitä on vaikea päästä eroon, vaikka terveysriskit ovat useimpien tupakoijien tiedossa? Tupakointi synnyttää kolmenlaista riippuvuutta; fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista. Voidaan puhua tupakoinnin aiheuttamasta, kolmen riippuvuuden oireyhtymästä. Tupakoijan on päästävä eroon kaikista kolmesta riippuvuudesta, ennen kuin voi sanoa lopettaneensa tupakoinnin.

Onko kohdallasi kyse fyysisestä riippuvuudesta, jonka synnyttää tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini? Erityisesti nuorten aivot ovat herkkiä nikotiinin vaikutuksille. Toistuva tupakointi kasvattaa nikotiinin sietokykyä. Sitä pitää saada lisää.  Kun nikotiinin puute iskee, muun muassa hikoiluttaa, vapisuttaa, väsyttää, huimaa ja ruokahalu lisääntyy. On saatava uusi annos ja kierre on valmis. Apua ja ohjeistusta tämän riippuvuuden selättämiseen saat terveydenhuollon ammattilaisilta, nikotiinikorvaushoitoa unohtamatta. Jatka lukemista…

Toteutuuko suomalaisen lapsen oikeus terveelliseen ruokaan?

/

EllinooraTänään 20.11. vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Vaikka tänä vuonna päivän teemana onkin lapsen oikeus leikkiin, haluaisin tuoda esille myös lapsen oikeuden terveelliseen ruokaan ja hyvään ravitsemustilaan. Vaikka kehitysmaissa lapsen mahdollisuudet ravitsevaan ruokaan ovat hyvin vajavaiset, meillä Suomessa tilanne on toinen. Suomalaisilla lapsilla on mahdollisuus syödä terveellistä ja ravinnerikasta ruokaa. Vaikka tämä oikeus onkin teorian tasolla olemassa, toteutuuko se käytännössä?

Näyttäisi siltä, että alle kouluikäisen lapsen oikeus terveelliseen ruokaan toteutuu paremmin kodin ulkopuolella kuin kotona. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan Heli Kuusipalon mukaan päiväkotiruoka on lähempänä ravitsemussuosituksia kuin kotiruoka; kodin ulkopuolisessa hoidossa olevat lapset nimittäin syövät monipuolisemmin. Esimerkiksi kasvisten, ruisleivän, kalan, rasvattoman maidon ja margariinin käyttö on yleisempää kodin ulkopuolisessa hoitopaikassa kuin kotona hoidettavilla lapsilla. Lisäksi päivähoidossa olevat lapset käyttävät vähemmän virvoitusjuomia ja muita runsaasti sokeria sisältäviä tuotteita sekä ovat vähemmän nirsoja ruoan suhteen. Päiväkodissa ja koulussa lapsi yleensä saakin ravitsevampaa ruokaa kuin kotona. Miten sitten voitaisiin turvata lasten oikeus ravitsevaan ruokaan myös kotona? Jatka lukemista…

Mainontaa, markkinointia ja kansalaisoikeuksia

/

EevaOnko alkoholin mainonnalla vaikutusta? Ei, kyllä ainakaan meidän lapsiin. Kyllä, ei se vaikuttamatta voi olla erityisesti lapsiin ja nuoriin. Tästä asiasta on käyty harvinaisen vilkasta keskustelua viime viikkoina, ja keskustelu jatkunee, onhan alkamassa yksi alkoholin kulutuksen sesongeista. Tämän syksyn keskustelun käynnisti valvovien viranomaisten laintulkinnat alkoholin mainonnasta. Vai käynnistyikö se kansalaisten tulkinnoista viranomaisten tulkinnoista? Vai olisiko niillä kaupallisilla toimijoilla, joita lakiuudistus koskee, ollut osuutta asiaan?

Ensi vuoden alusta voimaantulevalla lakiuudistuksella rajoitetaan alkoholin ulko- ja verkkomainontaa. Tätä lakiuudistusta on ollut tukemassa myös Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus allekirjoittamalla vetoomuksen ulko- ja verkkomainonnan rajoittamisesta yhdessä 35 muun Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimijan kanssa. Tällä ei ole pyritty aikuisten kansalaisten toiminnan rajoittamiseen, lakimuutos koskee kaupallisia toimijoita. Toimintaan velvotti huoli lasten ja nuorten altistumisesta alkoholimainonnalle. Altistuminen juuri sille kaupalliselle mainonnalle, jonka kohteena onkin aikuiset. Ympäristössä näkyvä alkoholimyönteisyys ja siitä luodut nuorekkaat mielikuvat peittävät alkoholin vaarat ja haitat. Jatka lukemista…