Mainontaa, markkinointia ja kansalaisoikeuksia

/

EevaOnko alkoholin mainonnalla vaikutusta? Ei, kyllä ainakaan meidän lapsiin. Kyllä, ei se vaikuttamatta voi olla erityisesti lapsiin ja nuoriin. Tästä asiasta on käyty harvinaisen vilkasta keskustelua viime viikkoina, ja keskustelu jatkunee, onhan alkamassa yksi alkoholin kulutuksen sesongeista. Tämän syksyn keskustelun käynnisti valvovien viranomaisten laintulkinnat alkoholin mainonnasta. Vai käynnistyikö se kansalaisten tulkinnoista viranomaisten tulkinnoista? Vai olisiko niillä kaupallisilla toimijoilla, joita lakiuudistus koskee, ollut osuutta asiaan?

Ensi vuoden alusta voimaantulevalla lakiuudistuksella rajoitetaan alkoholin ulko- ja verkkomainontaa. Tätä lakiuudistusta on ollut tukemassa myös Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus allekirjoittamalla vetoomuksen ulko- ja verkkomainonnan rajoittamisesta yhdessä 35 muun Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimijan kanssa. Tällä ei ole pyritty aikuisten kansalaisten toiminnan rajoittamiseen, lakimuutos koskee kaupallisia toimijoita. Toimintaan velvotti huoli lasten ja nuorten altistumisesta alkoholimainonnalle. Altistuminen juuri sille kaupalliselle mainonnalle, jonka kohteena onkin aikuiset. Ympäristössä näkyvä alkoholimyönteisyys ja siitä luodut nuorekkaat mielikuvat peittävät alkoholin vaarat ja haitat.

Rajoittaminen ja ”kieltolait” ovat toisaalta ikävä asia, mutta toisaalta tehokkaita ohjaamaan meidän käyttäytymistä ja valintoja. Verkkomaailma on se ympäristö, josta hyvinkin nuoret imevät käyttäytymismalleja tai jossa he luovat niitä. Tuskin mikään laki pystyisi kokonaan estämään nuorten ja alkoholimainonnan kohtaamisen verkossa. Alkoholin mainonnan on todettu aikaistavan nuorten alkoholinkäytön aloittamisikää tai lisäävän jo alkoholia käyttävien nuorten alkoholinkulutusta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan lapset ovat tietoisia mainonnasta, kiinnittävät siihen huomiota ja muistavat sisältöjä. EHYT ry:n verkkokyselyn mukaan alle 18-vuotiaista suomalaisnuorista 90 % oli havainnut alkoholituotteiden mainontaa eli altistunut mainonnalle. 60 % vastaajista arveli alkoholimainonnan vaikuttavan alaikäisten alkoholin käyttöön. Näihin vaikutukseen lakimuutos pyrkii pureutumaan.
Lakimuutokselle on perusteet, vaikka uudistus yksin ei suojele alaikäisiä alkoholi- tai muiden päihteiden kokeiluilta. Tälle keskustelulle on ollut perusteet. Samalla ennalta ehkäisevä päihdetyö, jossa laki ja rajoitukset ovat tehokkaita välineitä, on saanut näkyvää mainontaa.

 

Eeva Ruutiainen
terveyden edistämisen suunnittelija

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.