Kampanjointia liikunnan puolesta ja liikkumattomuutta vastaan

/

EllinooraPohjois-Karjalan kansanterveyden keskus on koordinoinut erinäisiä fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia kampanjoita jo vuodesta 1998. Kohderyhmänä on ollut niin aikuisväestö kuin lapset ja nuoretkin. Viimeisimpinä vuosina liikuntakampanjointi on kohdistunut kouluihin. Kampanjoiden keskiössä on ollut liikuntaminuuttien kerääminen palkintojen toimiessa houkuttimena. Kampanjoissa ei kuitenkaan ole pyritty pelkästään lisäämään liikunnan määrää vaan myös vähentämään liikkumatonta aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kouluja kannustetaan pitämään taukoja istumisesta oppituntien aikana, opetusta suunnitellaan toiminnallisempaan suuntaan ja että oppilaita kannustetaan liikkumaan myös välituntien aikana. Opettajat ovat koulupäivien liikkumattomuuden vähentämisessä keskeisessä asemassa. Koulut kohderyhmänä houkuttelevat myös siksi, että niiden kautta tavoitetaan iso joukko ihmisiä.

Parhaillaan on käynnissä Pohjois-Karjalan yläkouluihin suuntautuva LiikuNYT! -kampanja. Lisäksi kampanjaa kokeillaan pienimuotoisesti myös toisen asteen oppilaitoksissa Kiteellä ja Tohmajärvellä. Mitä kaikkea maakunnallisen kampanjan onnistuminen sitten vaatii? Keskeistä on se, että on olemassa yhteys jokaiseen kuntaan. LiikuNYT!-kampanjaa ovat olleet alusta asti suunnittelemassa lähes kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien liikuntaviranhaltijat, jotka ovat olleet tärkeä linkki kouluihin. Paikallisten ihmisten tuntemus ja henkilökohtainen kontakti yläkouluihin ovat ehdottomasti edesauttaneet koulujen osallistumista kampanjaan. Ilokseni voin todeta, että Pohjois-Karjalassa tämä yhteistyö on toiminut pääosin mainiosti. Kampanjan onnistumista ovat paljon auttaneet myös valtakunnallinen Liikkuva koulu -hanke sekä Pokalin TUHAT-hanke, joiden kautta liikkumattomuuden vähentämiseen liittyvät asiat ovat monelle koululle tulleet jo tutuiksi. Toimivan yhteistyön lisäksi onnistunut kampanja vaatii tietenkin myös raikasta ulkoista ilmettä, mahdollisimman helppoa ja ymmärrettävään muotoon tehtyä kampanjamateriaalia sekä selkeää ohjeistusta. Ja mikäli viime vuoden kampanjan palautteeseen on uskomista, niin ainakin palkinnot ovat olleet oppilaiden mieleen ja opettajienkin mielestä LiikuNYT! on ollut hyvä keino innostaa nuoria liikkumaan.

Kampanjointi liikkumisen puolesta on haastavaa, kun kohderyhmänä ovat toisaalta nuoret itse ja toisaalta myös koko koulun henkilökunta. Nuoret muodostavat myös erityisen kohderyhmän siksi, että heillä on tärkeä kehitysvaihe menossa ja osallistuminen ulkopäin saneltuun toimintaan (vaikka sillä olisikin hyvä ja tärkeä tarkoitus!) voi vaikuttaa heidän motivaatioonsa heikentävästi. Yleisesti erilaisten kampanjoiden haaste onkin siinä, miten kohderyhmän saa aidosti mukaan ja kiinnostuksen heräämään sisäsyntyisesti. Tässä asiassa jokaisella terveyskampanjalla taitaa olla petraamisen varaa. Kokemus kuitenkin opettaa tässäkin asiassa!

Ellinoora Ojala
terveyden edistämisen suunnittelija
maakunnallisen liikuntatyöryhmän sihteeri

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.