Kaisa Hiltunen: Hip hei, meillä on uusi strategia!

/

Wikipedian mukaan strategia (kreik. στρατός ’sotaväki’) tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Reilu vuosi sitten uutena toiminnanjohtajana sai tehtäväkseni strategiaprosessin läpiviemisen. Ensin väännettiin aikajännettä prosessin ja myös itse strategian osalta. Laskiaistiistaina ideointihommiin pääsivät sidosryhmät, silloin piirrettiin ja askarreltiin. Hieman myöhemmin hallitus ja henkilöstö viettivät omaa villasukkapäiväänsä, jonka myötä päästiin lähemmäksi konkretiaa. Kesän korvalla toiminnanjohtaja veti ajatuksia kasaan yhteen aaneloseen. Hallituksen, henkilöstön ja sidosryhmän viilausten jälkeen on vihdoin aika julkistaa Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen strategia vuosille 2018 – 2020! Millaisia ajatuksia se herättää?

Kiitämme suuresti kaikkia strategiatyöhön osallistuneita!

TERVEEMMÄN ARJEN PUOLESTA

POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYDEN KESKUKSEN STRATEGIA 2018 – 2020

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen tehtävänä on edistää väestön terveyttä erityisesti kansansairauksien ehkäisyn näkökulmasta.

TOIMINTAAMME SUUNTAAVAT

Ihmisläheisyys ja osallisuus
– Kehitämme ja arvioimme terveyden edistämisen tapoja yhdessä kansalaisten kanssa
– Olemme helposti lähestyttävä toimija niin muille organisaatioille kuin yksittäisille ihmisillekin
– Ymmärrämme niitä ilmiöitä, jotka vaikuttavat yksilön terveysvalintoihin

Luotettavuus
– Terveyttä edistävä toimintamme perustuu tieteelliseen näyttöön ja voimassa oleviin suosituksiin
– Olemme luotettava ja avoimesti toimiva yhteistyökumppani

Edelläkävijyys
– Etsimme ja hyödynnämme aktiivisesti uudenlaisia terveyden edistämisen tapoja, huomioimme digitaalisuuden, uusien toimintaympäristöjen ja luovien menetelmien mahdollisuudet
– Olemme rohkeita ja jatkuvasti uudistuvia terveysviestijöitä. Viestimme selkeästi ja kansankielisesti

Yhteistyökykyisyys
– Teemme yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisesti. Opimme toisiltamme ja tuemme toisiamme ajankohtaisissa toimintakentän muutoksissa
– Olemme aktiivisia verkostoitujia. Osallistumme ja keskustelemme aktiivisesti eri viestintäkanavissa
– Jalkautamme asiantuntemustamme jatkuvan oppilaitosyhteistyön muodossa, opiskelijoiden tavoitteellista osaamista edistäen

TOIMIMME VIIDELLÄ ERI TASOLLA

  • Ihmisten, yksilöiden, perheiden parissa.
  • Paikallisesti kuntatasolla.
  • Alueellisesti, aktiivisena maakunnallisena toimijana.
  • Valtakunnallisesti verkostoissa lainsäädäntötyöhön ja kansallisiin suosituksiin vaikuttaen.
  • Kansainvälisesti jakamalla osaamistamme vierailijoille ja osallistumalla yhteishankkeisiin.

UNELMANAMME ON OLLA
– Innostunut, kokeileva ja näkyvä terveyden edistämisen asiantuntijajärjestö
– Kaiken ikäisten terveemmän arjen tukija
– Aktiivinen ja pitkäjänteinen toimija terveyserojen kaventamisessa
– Haluttu, arvostettu ja luotettava yhteistyökumppani julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Avatar

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.