Hytinöissä tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä

/

KariJAKE-hanke on jatkanut Hyvinvointihytinät kokeilua viiden pilottikunnan kanssa (Liperi, Outokumpu, Kontiolahti, Juuka, Kitee). Tuorein Hyvinvointihytinä –kunta-järjestö-tilaisuus järjestettiin maaliskuussa Kontiolahden idyllisessä Kotiseutukeskuksessa, jossa paikalla oli lähes 40 järjestötoimijaa.

Hytinä-tapaamisten tarkoituksenahan on rakentaa kunnan ja paikallisten yhdistystoimijoiden kanssa yhteistyötä aidolla kohtaamisella ja keskustelulla. Näitä yhteisiä tapaamisia tulisi olla 2-3 kertaa vuodessa, jotka tähtäävät suunnitelmalliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen sekä avoimeen tiedottamiseen.

Nyt kehittämistyö on todellakin ajankohtaista, sillä kunnan tehtävät muuttuvat, kun merkittävä sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuus poistuu kuntien vastuulta. Kuntien tehtävät painottuvat jatkossa entistä enemmän paikallisen elinvoiman edistämiseen, kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen ja rakennetun ympäristön kehittämiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen.

Tulevaisuuden kunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa enemmän konkreettista yhdessä tekemistä, tiiviimpiä kumppanuussuunnitelmia ja muutoinkin osallisuuden näkökulmasta yhdistysten ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet kasvavat.

Jatkossa yhteistoiminnalle tarvitaan selkeitä pelisääntöjä. JAKE-hankkeessa rakennetaan yhdessä pilottikuntien kanssa kuntakohtaisia järjestöyhteistyön ohjeita. Kyse on pelisäännöistä, jossa tuodaan esille yhteistoiminnan periaatteet. Järjestöyhteistyön ohjeen luonnoksessa on muun muassa seuraavia asioita: kuntastrategian painopisteet, foorumitoiminnan muodot, kumppanuussopimuksen periaatteet, avustusten hakuperusteet, toimitilojen käyttöperiaatteet, järjestöjen osallisuus hyvinvointityöhön, järjestöyhteishenkilöiden yhteystiedot ja tiedottamisen periaatteet. Esimerkiksi avustusten hakuajat tulisi yhtenäistää eri hallintokuntien kesken ja toivottavaa olisi myös, että toimitaan ”yhden luukun” periaatteella. Kuntien olisi hyvä luoda avustusten hakuperusteisiin myös ”porkkanoita”, josta saisi jotain ekstraa, mikäli toimitaan kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisten painotusten mukaan.

Seuraavat Hyvinvointihytinät järjestetään vielä kevään aikana Outokummussa ja Liperissä. Seuraa ilmoittelua!

Kari Hyvärinen, yhteistyökoordinaattori

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.