Ei muistokirjoitus vaan kannustuspotku

/

EevaKulmikkaasta nimestään huolimatta – tai juuri sen ohjaamana – Väestöterveyttä yhteistyöllä –hanke soljui juuri oikeisiin paikkoihin, missä edellytyksiä väestön terveemmälle arjelle tehdään. Viisivuotinen hanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Tämä ole muistokirjoitus hankkeelle, vaan tarkoitettu potkuksi nykyiselle ja tulevalle työllemme täällä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksessa.

Juuri sopivasti hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena 2011 uusittu terveydenhuoltolaki velvoitti kuntia seuraamaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja raportoimaan siitä valtuustolle vuosittain. Hanke sai seurata ja myös tarjota asiantuntijatukea ihan uusista juurin rakennetuille hyvinvointityön toimintamalleille kunnissa. Hyvinvointityön ja siihen keskeisesti liittyvän hyvinvointikertomuksen merkitys on hiljalleen avautunut ja sen yhteys muuhun kunnan toimintaan selkeytynyt. Hyvinvointikertomuksen tekemisessä Pohjois-Karjalan kunnat pärjäävät hyvin valtakunnallisessa vertailussa. Kaikki kuntien tekemä työ pyrkii parantamaan tai pitämään yllä kuntalaisten hyvinvointia, mutta hyvinvointikertomus tekee siitä suunnitelmallista ja sitoutunutta eri hallintokuntien yhteistyötä. Ja parhaimmillaan se ottaa kuntalaiset hommiin mukaan esimerkiksi järjestöjen kautta.

Hankeväki ehti väestön pariinkin, siitä on osoituksena yli 4 000 ihmisen enemmän tai vähemmän suora kohtaaminen vuosittain. Tähän hanke ei olisi yksin pystynyt. Järjestöjen ja julkisten toimijoiden verkostomaisella yhteistyöllä väestön terveyttä on vahvistettu tapahtumissa, koulutuksissa ja kampanjoissa. Myös oppilaitosten kanssa tehty yhteistyö tarjosi molempiin suuntiin oppimisen paikkoja. Järjestöt rohkaistuivat mukaan terveyden edistämistyöhön.

Itse koen mieluisana, että toiminta tavoitti kaikenikäisiä. Muistan olleeni mukana niin vauvaperheille kuin ikäihmisille suunnatuissa tapahtumissa. Semppi-terveyspiste opittiin pystyttämään sinne, missä arveltiin ihmisiä tavoitettavan. Terveyden teemat laajenivat Semppi-uudistuksen myötä. Ravitsemus-, liikunta-, päihteettömyys- ja savuttomuusasioille tuntui kuitenkin olevan eniten mielenkiintoa. Näissä teemoissa verkostot ovat parhaiten rakennettu aktiivisten maakunnallisten teemaryhmien avulla. Tämäkin työ jatkuu entistä vahvempana.

Hankkeen oma tuotos Työhyvinvoinnin tilannearvio –työkalu on kaikkien vapaassa käytössä ja tarkoitettu erityisesti yritysneuvojien ja yrittäjien käyttöön. Työkalu tarjoaa potentiaalin suuren työikäisten joukon hyvinvoinnin ja terveyden tutkailuun.

Väestöterveyttä yhteistyöllä –hanke toiminta tuki väestön terveempää arkea niin kunta- ja työorganisaatioiden kautta kuin kohtaamalla ihmisen itsensä. Työtä pääsimme tekemään laajasti vahvalla yhteistyöllä, ja siitä on myös hyvä tärkeää työtämme eteenpäin!

Eeva Ruutiainen, terveyden edistämisen suunnittelija

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.