Ehkäisevää päihdetyötä lain mukaan ja pelkästä innosta

/

Eeva


Lainsäädäntö, verotus ja mainonnan rajoittaminen ovat olleet varsin toimivia terveyden edistämisen keinoja, ainakin kun puhutaan päihdeasioista. Alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapeliongelmien haittojen vähentämiseen pyritään myös joulukuun alusta voimaan astuvalla uudella ehkäisevän päihdetyön lailla.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä korvaa pitkän iän eläneen raittiuslain. Varsinaisesti laki koskee julkisen vallan ehkäisevää päihdetyötä, jota toki tehdään myös yhdessä järjestöjen kanssa. Laki myös korostaa ehkäisevässä päihdetyössä hyviksi todettujen toimintatapojen jatkamista ja levittämistä. Tässä meillä julkisen vallan kanssa samansuuntaisessa yhteistyössä toimivilla järjestöillä on kokemusta ja vahvaa kiinnostusta toimintatapojen edelleen kehittämiseen.

Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia terveydellisiä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Ja niitä päihdekäyttö synnyttääkin: jo alkoholihaittojen kustannuksiin vuodessa livahtaa reilusti yli miljardi euroa. Myös ehkäisevä päihdetyö ja valvonta vievät osansa, mutta vain hyvin ohuen siivun tuosta koko summasta. Päihteiden käyttö lisää terveyden epätasa-arvoa; alkoholi ja tupakka aiheuttavat jopa puolet nykyisistä terveyseroista.
Ehkäisevässä päihdetyössä ”vanhat viholliset” ovat säilyneet raittiustyönlaista, mutta uutena lakiin tulee rahapelihaittojen ehkäisy. Samoin laki ohjaa kiinnittämään huomioita haittoihin, jotka aiheutuvat käyttäjien lähiyhteisölle, kuten perheenjäsenille ja työyhteisöille. Apunsa päihdekäytön vähenemiseen tuonevat tupakkalain ja alkoholilain uudistukset vuoden 2016 aikana. Vuoden alusta alkoholimainontaan tuli paljon keskustelua herättäneitä rajoituksia.

Lait ohjaavat ja toivottavasti kannustavat myös meitä toimijoita. Yksi tapa tuoda päihteettömyyttä ja kohtuutta esille kansalaisille on juuri nyt elettävä Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko. Monessa koulussa tällä viikolla tuodaan esille päihteettömyyden merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. Mitä lapsille suunnattava ehkäisevä päihdetyö sitten oikein on?

Pääsin tutustumaan Espanjassa koulu- ja perhekulttuuriin välittämään päihdekasvatukseen. Siellä perhettä pidetään tärkeimpänä kasvattajana, näin myös päihdeasioissa. Jos sitten yrittäisin vastata tuohon edellä olevaan kysymykseeni, niin ehkäisevä päihdetyö on mallien ja asenteiden siirtämistä ja myönteisen päihteettömän toiminnan tukemista. Suomalaisessa yhteiskunnassa laajentaisin tätä vastuuta kaikkiin kasvuympäristöihin, kuten harrastusseuroille ja sosiaaliseen mediaan.

Eeva Ruutiainen
terveyden edistämisen suunnittelija

Avatar

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.