Tule meille töihin – kiinnostaako ehkäisevä päihdetyö tai kuntien hyvinvointisuunnittelu?

/

Ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa
Olemme osatoteuttajana Siun soten hallinnoimassa Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa ‑hankkeessa (2022 – 2023). Hankkeessa otetaan käyttöön kansallisen Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman menetelmiä ja sisältöjä, jotka tukevat kuntien sekä tulevan hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä. Hankkeella kehitetään myös ehkäisevään päihdetyöhön liittyvää eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeessa Kansanterveyden keskus vie pohjoiskarjalaisiin kuntiin Pakka-toimintamallia, jolla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Toimintamallilla rajoitetaan ikärajavalvottavien tuotteiden kuten alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Mallia toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, järjestöjen, oppilaitosten, viranomaisten ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), hanketoimijat ja 11 pohjoiskarjalaista kuntaa.

Kunta-HYTE 2.1
on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja kuntien ja Siun soten rahoittama kehittämishanke, joka tukee kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden hyte-työtä paikallistasolla ja tiivistää sidosryhmäyhteistyötä eri verkostoissa. Aiemmissa Kunta-HYTE-hankkeissa Pohjois-Karjalan kunnat ovat työstäneet hyvinvoinnin suunnittelun ja arvioinnin prosesseja niin, että ne näkyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan integroitumisena kunnan talouden ja muun toiminnan suunnittelussa ja seuraamisessa. Kunta-HYTE 2.1 on jatkohanke, joka tukee asetettujen hyvinvointitavoitteiden toimenpiteitä ja vie ne koskemaan kaikkia kunnan toimialoja läpileikkaavaksi toiminnaksi.

Hankkeessa kehitetään kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden verkostotoimintaa ja kuntien hyvinvointijohtamisen vaikuttavuustavoitteiden ja toimialakohtaisten toimenpiteiden integroitumista osaksi kuntien toiminnan sekä talouden suunnittelua. Lisäksi kehitämme kuntien ja Siun soten yhdyspinnassa tapahtuvaa toimeenpanoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä varmistamme hyvinvointialueen hyte-rakenteiden ja verkostojen toimivuutta sote-uudistuksessa.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 1.4.2022 alkaen
(alla olevat työtehtävät on mahdollista yhdistää vuoden 2022 osalta)

1. Terveyden edistämisen suunnittelijaa (0,5 htv)
Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -kehittämishanke 1.4.2022 – 31.12.2023

Tehtävässäsi vastaat Pakka-toimintamallin mukaisesta toiminnasta (alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäiseminen) sekä malliin liittyvästä paikallisesta/seudullisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja toiminnan arvioinnista yhdessä terveyden edistämisen asiantuntijan kanssa.

2. Terveyden edistämisen suunnittelijaa (0,5 htv)
Kunta-HYTE 2.1 -kehittämishanke 1.4.2022 – 31.12.2022

Tehtävässäsi vastaat Pohjois-Karjalan kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden sekä alueen kuntien hyvinvointiryhmien ja muiden sidosryhmien hyte-työn tuesta/asiantuntijuudesta yhdessä projektipäällikön kanssa. Työpaikkaa haetaan ehdollisena avoimen hankepäätöksen vuoksi.

Molempien työntekijöiden työpiste on Kansanterveyden keskuksessa osoitteessa Siltakatu 10 A 16, Joensuu.

Tehtäviin valittavilta henkilöiltä odotamme:

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta
  • Kokemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä
  • Kykyä vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn
  • Hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä
  • Mahdollisuutta oman auton käyttöön

Tarjoamme:

  • Innostavan työympäristön
  • Innovatiivisen tehtäväkokonaisuuden
  • Näköalapaikan maakunnan terveyden edistämisen kehittämistoimiin

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen on toimitettava pe 18.2.2022 klo 15 mennessä:

  • sähköpostilla kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi tai
  • kirjeitse Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, toiminnanjohtaja Kari Hyvärinen, Siltakatu 10 A 16, 80100 Joensuu.

Hakuaika alkaa 28.1.2022 ja hakuaika päättyy 18.2.2022 klo 15.

Haastattelut pidetään helmikuussa viikoilla 8-9.

Lisätietoja: Kari Hyvärinen, toiminnanjohtaja, p. 044 322 4848
Lue lisää toiminnastamme täältä

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.