Suunnistetaan − hyvässä mielessä!

/

Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen koordinoima liikuntatyöryhmä on halunnut tukea nuorten mielen hyvinvointia luomalla suunnistuksen opetuksessa hyödynnettäviä Hyvän mielen liikuntarasteja. Suunnistuksen oheen voi sisällyttää helposti eri oppiaineiden opettamista tai erilaisten taitojen, kuten mielenterveysosaamisen, tukemista ja vahvistamista.

Hyvän mielen liikuntarastien tarkoituksena on kannustaa suunnistajaa pohtimaan oman mielen hyvinvointia ja sen taustalla olevia tekijöitä. Rasteja on 8 kappaletta, ja opettaja voi sijoittaa ne haluamaansa suunnistusympäristöön. QR-koodein varustellut suunnistusrastit sisältävät erilaisia mielen hyvinvointia tukevia tehtäviä, videoita ja muuta materiaalia niin tunne- ja vuorovaikutustaitojen kuin itsemyötätunnonkin osalta. Liikuntarastit tutustuttavat suunnistajan samalla mielen hyvinvointia tukeville verkkosivuille, joita voi vapaa-ajalla palata tutkimaan lisää.

Hyvän mielen liikuntarastit -paketti on luovutettu kaikkiin Pohjois-Karjalan yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin syksyllä 2022. Toivottavasti Pohjois-Karjalan kouluissa hyödynnetään Hyvän mielen liikuntarasteja ja suunnistetaan − hyvässä mielessä!

Lisätietoja

Taru Korhonen
terveyden edistämisen suunnittelija, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
taru.korhonen@pkkansanterveys.fi
050 378 0963

 

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.