Ota kantaa ja vastaa Päihdetilannekyselyyn!

/

Kerro näkemyksesi kuntasi päihdetilanteesta

Käytetäänkö kunnassasi liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Oletko ollut huolissasi läheisen päihteiden käytöstä tai pelaamisesta  korona-aikana?

Päihdetilannekyselyn tarkoitus
Päihdetilannekyselyllä selvitetään pohjoiskarjalaisten asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien ehkäisemisen ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyyn vastaaminen
Päihdetilannekyselyyn vastataan 7. – 27.2.2022 täyttämällä joko sähköinen tai paperinen kyselylomake. Sähköiseen kyselyyn pääset tästä. Katso toimi- ja kohtaamispaikat täältä, joissa kyselylomake on täytettävissä paperiversiona. Voit tulostaa paperisen lomakkeen myös täältä. Kyselylomakkeen palautusohje löytyy kyselystä.

Kyselyyn voi vastata kaikki yli 13-vuotiaille pohjoiskarjalaiset. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja luottamuksellisesti, ja vie aikaa noin 10 – 15 minuuttia. Tiedottaminen ja raportoiminen tuloksista tehdään niin, ettei yksittäisten vastaajien vastaukset ole tunnistettavissa.

Kyselyn tulosten hyödyntäminen
Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa.

Kyselyn toteuttajat
Päihdetilannekyselystä vastaa tammikuussa aloittanut kaksi vuotta kestävä Ennalta ehkäisevän päihdetyön -hanke, jota toteuttavat Siun sote, Kansanterveyden keskus ja Sosiaaliturvayhdistys yhdessä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa. Hankkeen rahoituksen myöntäjä on Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoa kyselystä
Tiina Vlasoff, terveyden edistämisen asiantuntija, puh. 050 579 0604, tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.