Nuorten päihteiden käyttö huolestuttaa!

/

Ensimmäistä kertaa Pohjois-Karjalassa toteutetun päihdetilannekyselyn mukaan nuorten päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen tulisi kunnissa puuttua aiempaa enemmän. Ihmiset ovat huolissaan läheisten alkoholin ja nikotiinituotteiden käytöstä enemmän kuin omastaan. Lisäksi vastaajien mukaan päihteitä käytetään aivan liikaa omassa kunnassa ja asuinalueella.

Kyselyllä selvitettiin pohjoiskarjalaisten näkemyksiä keinoista, joilla voidaan ehkäistä päihteiden,  tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien käyttöä ja vähentää niistä aiheutuvia haittoja.

Koko maakuntaa koskevaan päihdetilannekyselyyn vastasi 1 852 yli 13-vuotiasta pohjoiskarjalaista. Alle 18-vuotiaat nuoret vastasivat kyselyyn aktiivisimmin ja naiset yleisimmin kuin miehet. Kunnista eniten vastauksia saatiin Joensuun seudun alueelta.

Kyselyn keskeiset tulokset olivat:

1. Havaittiin päihteiden välittämistä alaikäisille.
2. Toivottiin yleisesti nykyistä enemmän puuttumista päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen (erityisesti alaikäisillä).
3. Poltettavien tuotteiden savulle altistutaan julkisilla paikoilla niin, että siitä on koettu olleen itselle haittaa.
4. Päihtyneelle myyntiin tulisi suhtautua nykyistä tiukemmin.
5. Ollaan huolissaan läheisten päihteiden käytöstä ja rahapelaamisesta enemmän kuin omasta.
6. Sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotolla varhaisten puuttumisen keinojen tehostaminen.

Pohjois-Karjalan päihdetilannekysely toteutettiin helmikuussa 2022 Siun soten, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja kuntien yhteistyönä. Kyselyn taustalla oli tammikuussa alkanut kaksivuotinen Ennaltaehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hanke.

Hankkeen myötä 11 kuntaan on perustettu kansallisen Pakka-toimintamallin mukaiset kysyntätyöryhmät ja maakuntaan tarjontatyöryhmä. Kunnissa toimintamallia vie eteenpäin ehkäisevän päihdetyön vastuuhenkilö yhteistyössä kunnan monialaisen kysyntätyöryhmän kanssa. Maakunnallinen tarjontatyöryhmä on elinkeinoelämän ja valvovan viranomaisten yhteinen foorumi, joka suunnittelee päihteiden ja rahapelaamisen saatavuuteen, ikärajavalvontaan ja vastuulliseen myyntiin liittyviä toimintatapoja.

Lisätietoja:

Tiina Vlasoff, terveyden edistämisen asiantuntija
tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi

Mira Sivonen, terveyden edistämisen suunnittelija
mira.sivonen@pkkansanterveys.fi

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.