”Kansanterveysyhdistyksillä on myönteistä merkitystä kuntalaisten hyvinvointiin”

/

Raportti_kysely_kuvanettiin-01

Terveys-JAKE selvitti  kansanterveystyötä tekeviltä alue- ja paikallisyhdistyksiltä yhdistys- ja kuntakumppanuuden tilaa sekä yhdistysten halukkuutta tehdä yhdistysten välistä yhteistyötä ja kuntayhteistyötä. Kyselyyn vastasi muun muassa Sydän-, Aivo, -Hengitys -ja Marttayhdistyksiä.

Kyselyn mukaan yhdistysten välistä kumppanuutta esiintyy runsaasti. 70 % yhdistyksistä tekee yhteistyötä samankaltaisten yhdistysten tai samalla alueella toimivien muiden alue- tai paikallisyhdistysten kanssa.

Yhdistysten ja kunnan välistä kumppanuutta on verrattain vähän. Yhdistykset haluaisivat antaa omaa osaamista ja kokemusta eri-ikäisten parissa tehtävään kansanterveystyöhön, olla asiantuntijana erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, organisoida erilaista palvelutoimintaa ja toimia muiden yhdistysten kanssa yhteistyössä.

Yhdistykset kokevatkin oman toiminnan ja roolin kunnassa merkittäväksi etenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Valtaosa yhdistyksistä totesi, että tässä työssä tarvitaan kunnan ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä, he haluaisivat osallistua terveyttä ja hyvinvointia käytävään keskusteluun ja vaikuttaa sitä koskevaan päätöksentekoon. Yhdistykset olivat sitä mieltä että, heidän toiminnalla on myönteistä merkitystä kuntalaisten hyvinvointiin.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.