Kaikki syömään! — Heinävaaraan kouluruokailun mallikoulu

/

Tuore kouluterveyskysely (2017) osoitti, että Pohjois-Karjalassa neljäsosa perusopetuksen 8. ja 9 ‑luokkalaisista jättää koululounaan väliin vähintään yhtenä päivänä viikossa. Lisäksi aterianosista jopa 85%  jätetään syömättä.

Mitä keinoja meillä olisi kouluruokailun edistämiseksi?

Nyt siihen on keinoja oheisen ideakirjan avulla, jonka avulla kannustetaan oppilaita osallistumaan kouluruokailuun ja kehittämään siitä yhdessä päivän paras tauko!

Ideakirjassa kannustetaan oppilaita ruokailun suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, jota opettajat ja koulun muu henkilökunta innostaa ja ohjeistaa. Sen lisäksi osallistetaan myös lasten ja nuorten perheitä.

Kouluruokailun kehittäminen on koulun yhteinen projekti, joka edellyttää sitoutumista ja yhteistyötä opettajilta, oppilaista ja ruokapalveluhenkilökunnalta, vanhemmilta sekä muilta sidosryhmiltä.

Kouluruokailun ideakirja antaa siihen hyvät ja selkeät raamit – tutustu ja toteuta!

Kouluruokailun ideakirjaa voit selailla täällä (muistathan suurentaa dokumentin koko ruudun kokoiseksi) tai voit ladata sen pdf-tiedostona täältä.

Avatar

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.