Järjestöjen ja kuntien kumppanuus puntaroitavana

/

jakepäivät 040

Pohjoiskarjalaiset järjestötoimijat kokoontuivat tiistaina ja keskiviikkona Joensuun Tiedepuistolle pohtimaan, kuinka järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä saataisiin tiivistettyä. Jake-hankkeen järjestämässä tapahtumassa aihetta lähestyttiin muun muassa paneelikeskustelun sekä Learning Cafe -työpajojen kautta. Keskiviikkona esille otettiin malli Järjestöhuoltamosta, jonka tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä eri järjestöjen välillä ja tukea järjestötoimijoiden jaksamista.

Työpajoissa pohdittiin esimerkiksi sitä, kuinka järjestöjen välinen yhteistyö toimisi koordinoidummin ja kuinka kuntalaiset tulisivat otetuksi huomioon entistä paremmin päätöksiä tehtäessä. Pienryhmissä esille nousi sekä kuntien että järjestöjen yhteyshenkilöiden rooli.Keskusteluissa todettiin, että yhteistyö henkilöityy usein ja aktiiviset toimijan jäädessä pois myös yhteydet katkeavat helposti. Tällöin yhteistyötä on vaikea tehostaa, ellei tiedä, kehen ottaa yhteyttä. Päätöksentekoon kaivattiin myös läpinäkyvyyttä ja tiedottamisen tehostamista. Ryhmät keskustelivat paljon myös siitä, mikä olisi oikea kanava tiedottamiseen. Ilmoille heitettiin ajatus kuntien verkkosivuille tehtävästä järjestöinfosta, jonne tiedot saisi koota helposti ja yhdistyksille ilmaiseksi.

Lisäksi esille nousi erilaisten teemaryhmien merkitys eri tahojen kokoamisessa. Lisäksi muistutettiin, että jo olemassa olevien ja toimivien verkostojen ja ryhmien kartoittaminen olisi myös tärkeää. Keskustelussa esiin nousseita ajatuksia käytetään pohjana myös keväällä valmistuvan järjestöstrategian valmistelussa.

Päivien materiaalin löydät Jake-hankkeen sivuilta.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.