Innopalkinto myönnettiin Semppi-terveyspisteelle

/

1611004_1644923109122619_1233905659001805985_n

Vuoden 2015 Innopalkinto on myönnetty Semppi-terveyspisteelle. 3000 euron arvoinen palkinto jaettiin tänään 3.11. Tampereella järjestetyssä Change Day –tapahtumassa. Semppi täytti hakijoista parhaiten arviointikriteerit, joissa arvioitiin tänä vuonna palvelun tai toimintatavan toteutumista arjessa, tavoiteltuja hyvinvointi- ja terveyshyötyjä ja näyttöjä tuloksellisuudesta sekä toimintamallin selkeyttä, käyttötarkoitusta ja siirrettävyyttä.

– Helposti lähestyttävä, selkeä ja yhteistyössä kehitetty Semppi-terveyspiste on uudistanut perinteisen ja tärkeän terveyden edistämisen toimintamallin, palkinnon jakanut STM:n neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen summaa perusteluita.

Sempit julkaistiin vuosi sitten syksyllä, ja tällä hetkellä terveyspisteitä on Itä-Suomessa yhteensä 31. Kuntalaisille tarkoitetut pisteet voivat olla sekä fyysisiä pisteitä että toimia verkossa osoitteessa semppi.fi. Terveyspisteillä on tutkittua tietoa terveydestä ja vinkkejä oman terveydentilan ja elämäntapojen arviointiin. Semppi-terveyspisteet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia ja niiden tarkoituksena on kannustaa kuntalaisia seuraamaan ja arvioimaan omaa terveyttään. Toisaalta terveyspisteiden tarkoituksena on myös toimia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön paikkana ja toimintatapana. Semppi-terveyspisteen on kehittänyt Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.

– Semppejä on jo viety sinne, missä ihmiset liikkuvat, kuten terveyskeskuksiin ja huoltoasemille. Tulevaisuudessa Semppejä voisi viedä myös esimerkiksi kauppakeskuksiin ja niin sanottuja Pop up –Semppejä sinne, missä terveystietoa erityisesti tarvitaan, Kansanterveyden keskuksen viestintäsuunnittelija Jonna Ekroos kertoo.

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö, ja sen toteuttamisesta vastaavat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kilpailun myötä Innokylä haastaa hyvinvointi- ja terveysalan toimijoita etsimään ja kuvaamaan hankkeissa ja perustyössä syntyneitä ratkaisuja.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.