TYKEs – Työkuntoa Keski-Karjalaan

 Työkuntoa Keski-Karjalaan ‑hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan liikunta ry:n (Pokali) yhteishanke ajalla 1.8.2019–31.12.2021. Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi Keski-Karjalan alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen yhteistyömuotoja prosessinomaisen elintapavalmennuksen järjestämiseksi, luoda tähän kustannustehokas asiakasprosessi sekä saada näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Keski-Karjalan kuntien työntekijät, Siun Soten työntekijät alueella sekä maaseututoimialan pienyritykset. Asiakkaat ohjautuvat 6–12 kuukautta kestävään elintapavalmennukseen aina työterveyshuollon arvion kautta, jolloin toiminta kohdistuu henkilöihin, jotka tarvitsevat tukea elintapamuutoksen tekemiseen. Valmennuksen aikana asiakas saa tukea ja neuvontaa mm. liikunnan aloittamiseen, parempaan ravitsemukseen ja palautumiseen yksilöllisesti ja ryhmässä. Lisäksi asiakkaille tehdään alku- ja seurantamittaukset, ja he saavat käyttöönsä liikemittarin, jolla saadaan kokonaiskuva fyysisestä aktiivisuudesta.

Hankkeen tuloksena luodaan uusi elintapavalmennuksen asiakaspolku työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen välille. Pitkällä aikavälillä toiminnalla voi saada aikaan myös parempaa työkykyä ja työssä jaksamista sekä vähemmän sairauspoissaoloja.

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahaston lisäksi Kiteen kaupunki sekä Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, Pokali ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Tiivistä yhteistyötä tehdään työterveyshuollon palvelutarjoajien, Siun Soten ja MTK Keski-Karjalan kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Reeta Raimoaho, reeta.raimoaho@pkkansanterveys.fi

Elintapavalmentaja Eeva Ruutiainen, eeva.ruutiainen@pkkansanterveys.fi