TyhyverkostoX-hanke

Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen TyhyverkostoX-hanke on suunnattu yrittäjille, yrityksille ja muille toimijoille. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus toimii osatoteuttajana tässä Työterveyslaitoksen hankkeessa.

Kolmivuotisessa (2015–2018) hankkeessa kehitetään verkostotoimintaa, lisätään työpaikkojen, organisaatioiden sekä erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista (TTT), parannetaan TTT-yhteistyötä sisäisesti ja alueellisesti sekä kehitetään yrittäjien ja pienten yritysten TTT-palveluiden hankinta- ja organisointimuotoja.

Lisäksi erityisteemana on kehittää työkyvyn ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekeville. Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Riikka Turunen, puh. 050 466 5696,
riikka.turunen@pkkansanterveys.fi

TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen (2015–2018)