Taksistartti-hanke

Taksistartti-hanke (2017–2019) on STEA:n rahoittama kolmivuotinen terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tuloksena pohjoiskarjalaisten ammattiautoilijoiden fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja löydämme yhdessä kuljettajien kanssa keinoja istumisen tauottamiseen sekä istumismäärän vähentämiseen.

Ensimmäisen vuoden aikana toimintaan saatiin mukaan yli 100 taksinkuljettajaa. Taksistartin viesti on kuitenkin tavoittanut lähes koko ammattikunnan Pohjois-Karjalassa, ja uskoaksemme myös osan asiakkaista. Taksinkuljettajat ovat saaneet käyttöönsä aktiivisuusmittarit, joista on selvinnyt todellinen istumismäärä. Mittari kertoo myös, miten aamuverryttelyt, kuntokuurit, kuntosaliohjaukset, terveyskuntotestit, seisomakahvit ja muut toiminnat ovat vaikuttaneet taksinkuljettajien arkeen.

Vuoden 2018 aikana pyydämme mukaan myös bussinkuljettajia. Jatkamme heidän kanssaan samoilla päämäärillä eli pyrimme positiivisiin terveysvaikutuksiin sekä jaksamisen lisääntymiseen työssä ja vapaa-ajalla. Tämä tapahtuu luomalla uusia toimintamalleja ja muokkaamalla työympäristöjä. Istumisen ja fyysisen aktiivisuuden lisäksi muutkin elintavat ovat kiinnostaneet: uni puhuttaa pitkiä, epäsäännöllisiä työvuoroja tekeviä kuten myös ravitsemukseen liittyvät asiat.

Hyvä pöhinä hankkeessa on luotu soveltamalla yhteiskunnallisen markkinoinnin teoriaa. Pohjana on hyvä kokonaisymmärrys kohderyhmästä, ja tavoitteena kestävä ja positiivinen käyttäytymisen muutos. Ymmärrys kohderyhmästä syntyy tutustumalla kuljettajien työhön kopeilla ja tolpilla, kyydeillä, keskusteluissa, kyselyillä sekä aktiivisuusmittarin tiedoilla. Hankkeen tulokset hyödyttävät sekä yksilöitä että yhteiskuntaa.

Taksistartin Facebook-sivulle pääset tästä.

Lisätietoja:
viestintäsuunnittelija Anssi Kekkonen, anssi.kekkonen@pkkansanterveys.fi