Savuton työryhmä

Savuton työryhmä on järjestöjen ja julkishallinnon edustajien muodostama asiantuntijatyöryhmä, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta nikotiini- ja tupakkariippuvuudesta ja sen seurauksista, ehkäistä nuorten nikotiinituotteiden käyttöä ja käytön aloittamista sekä tukea nikotiinituotteiden käytön lopettamista.

Toiminnan kohderyhmiä ovat varusmiehet, tupakkatuotteiden ostajat ja välittäjät, tupakoivat aikuiset, nuoret ja heidän vanhempansa sekä työryhmän jäsenten taustaorganisaatiot. Työryhmä toteuttaa maakunnan alueella nikotiinittomuuteen tukevia tapahtumia ja viestittää positiivisella tavalla teemaan liittyen. Savuttoman työryhmän toimintaan on jo vuosia kuulunut mm. Onttolan rajajääkärikomppanialle suunnatut Terveitä aamuja -tapahtumat ja Välitätkö-tapahtumat Niiralan rajalla. Kansanterveyden keskus vastaa Lopeta maanantaina -tupakoinnin lopettamisen kannustusohjelman ylläpidosta osana savuttoman työryhmän toimintaa.

Savuttomaan työryhmään kuuluu jäseniä seuraavista tahoista: Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kaupungit, Siun Sote, Pohjois-Karjalan apteekkariyhdistys, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Kansanterveyden keskuksella on työryhmässä puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät.