Kunta-HYTE 2.0

Kunta-HYTE  2.0 (2020–2022) on Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin. Kunta-HYTE 2.0 on jatkoa Kunta-HYTE ‑kehittämishankkeelle, jota toteutettiin v. 2017–2019.

Kunta-HYTE 2.0‑talon ensimmäisessä kerroksessa on kuvattu tavoite 1: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvempi integroiminen kunnan eri toimialoille/yksikköihin hyvinvointikoordinaattoreiden kautta. Kuntakohtaisella ohjauksella tuetaan terveyden edistämisen maakunnallisten ja kuntatasoisten hyvinvointisuunnitelmien integroimista kunnan eri toimialoille. Hankkeen kautta kuntien hyvinvointikoordinaattorit ja hyvinvointiryhmät saavat asiantuntijatukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalliseen toteutukseen.

Talon toisen kerroksen tavoite on rakentaa kuntien ja Siun soten yhdyspintayhteistyötä vahvempaan ja tuloksellisempaan suuntaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Toimenpiteenä on selvittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyövajeita ja kehittää perusterveydenhuollon ja kuntien välistä yhteistyötä. Hankkeella tuetaan myös Siun soten hyte-yhdyshenkilöiden ja Siun soten neuvottelukuntien parempaa integroitumista kunnan hyvinvointisuunnitteluun.

Talon ylimmän kerroksen tavoitteena on vaikuttavien ja hyvien käytäntöjen levittäminen sekä Hyte-kannustinrahan (HYTE-kerroin) hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnassa. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä jalkautetaan niille toimialoille/kohderyhmille, joissa on kohdattu vaikuttavuuden haasteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi kannustetaan kuntia huomioimaan terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosan (HYTE-kerroin) käyttömahdollisuudet paikallisesti.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kari Hyvärinen, kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi

Terveyden edistämisen suunnittelija Ellinoora Ojala, ellinoora.ojala@pkkansanterveys.fi