JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen kumppanuushanke, jossa organisaatiot ovat tuoneet oman osaamisensa järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämiseksi. Päämääränä on ollut kehittää paikallisia ja alueellisia järjestö- ja kansalaistoiminnan rakenteita sekä yhteistyönmuotoja, joilla vastataan hyvinvoinnin haasteisiin.

Hankkeessa haettiin yhteisen tekemisen paikkoja sekä kehitettävää ja luotiin uusia toimintatapoja yhdistysten väliseen yhteistyöhön, yhdistys-kuntayhteistyöhön ja kansalaistoimintaan.

JAKEssa yhteisen toiminnan juurruttamis- ja levittämiskärjiksi ovat muotoutuneet Järjestöyhteistyön ohje, Yhdistyshuoltamo ja Vapaaehtoistoiminnan verkosto.

JAKE on toteuttanut hankkeen aikana hyvää vuoropuhelua itäsuomalaisten järjestötoimijoiden kanssa hankkeen kehittämistoimista. Tässä yhteistyössä etenkin levittämiskärjet on koettu hyviksi käytännöiksi, ja niitä onkin mallinnettu Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Hankkeessa Kansanterveyden keskus on nykyaikaistanut terveyden edistämiseen toimintamalleja kokoamalla kansanterveysjärjestöjä yhteen, kehittämällä monikanavaista terveysviestintää ja uudistamalla sekä tekemällä tunnetuksi SEMPPI-toiminnan.

Tutustu JAKE-tarinaan

Lisätietoa
www.jake-hanke.fi