Strategia

TERVEEMMÄN ARJEN PUOLESTA – 
POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYDEN KESKUKSEN STRATEGIA 2018–2020

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen tehtävänä on edistää väestön terveyttä erityisesti kansansairauksien ehkäisyn näkökulmasta.

TOIMINTAAMME SUUNTAAVAT

Ihmisläheisyys ja osallisuus

 • Kehitämme ja arvioimme terveyden edistämisen tapoja yhdessä kansalaisten kanssa.
 • Olemme helposti lähestyttävä toimija niin muille organisaatioille kuin yksittäisille ihmisillekin.
 • Ymmärrämme niitä ilmiöitä, jotka vaikuttavat yksilön terveysvalintoihin.

Luotettavuus

 • Terveyttä edistävä toimintamme perustuu tieteelliseen näyttöön ja voimassa oleviin suosituksiin.
 • Olemme luotettava ja avoimesti toimiva yhteistyökumppani.

Edelläkävijyys

 • Etsimme ja hyödynnämme aktiivisesti uudenlaisia terveyden edistämisen tapoja, huomioimme digitaalisuuden, uusien toimintaympäristöjen ja luovien menetelmien mahdollisuudet.
 • Olemme rohkeita ja jatkuvasti uudistuvia terveysviestijöitä. Viestimme selkeästi ja kansankielisesti.

Yhteistyökykyisyys

 • Teemme yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisesti. Opimme toisiltamme ja tuemme toisiamme ajankohtaisissa toimintakentän muutoksissa.
 • Olemme aktiivisia verkostoitujia. Osallistumme ja keskustelemme aktiivisesti eri viestintäkanavissa.
 • Jalkautamme asiantuntemustamme jatkuvan oppilaitosyhteistyön muodossa, opiskelijoiden tavoitteellista osaamista edistäen.

TOIMIMME VIIDELLÄ ERI TASOLLA

 • 1. Ihmisten, yksilöiden, perheiden parissa.
 • 2. Paikallisesti kuntatasolla.
 • 3. Alueellisesti, aktiivisena maakunnallisena toimijana.
 • 4. Valtakunnallisesti verkostoissa lainsäädäntötyöhön ja kansallisiin suosituksiin vaikuttaen.
 • 5. Kansainvälisesti jakamalla osaamistamme vierailijoille ja osallistumalla yhteishankkeisiin.

UNELMANAMME ON OLLA

 • Innostunut, kokeileva ja näkyvä terveyden edistämisen asiantuntijajärjestö.
 • Kaiken ikäisten terveemmän arjen tukija.
 • Aktiivinen ja pitkäjänteinen toimija terveyserojen kaventamisessa.
 • Haluttu, arvostettu ja luotettava yhteistyökumppani julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.