Lähialueyhteistyö

© Tuula Koponen

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus tunnetaan myös terveyteen liittyvästä Venäjä-osaamisesta. Olemme tehneet lähes 30 vuotta tiivistä lähialueyhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa Pohjois-Karjala projektin ajoista saakka. Yhteistyötä toteutetaan sekä omina hankkeina että yhteistyössä muiden maakunnan, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Lähialueyhteistyö sisältää koulutus‑, tutkimus- ja interventiotoimintaa. Painopistealueita ovat terveiden elintapojen ja hyvinvoinnin edistäminen, asiantuntijuus maiden välisessä terveydenedistämistyössä sekä terveyspalvelujen kehittäminen.

Yhteistyö aloitettiin 1990-luvun alussa Pitkärannan piirin keskussairaalan kanssa, jonne perustettiin Pitkäranta-projekti koordinoimaan alueella tapahtuvaa terveyden edistämisen työtä. Nykyisin toimintaa toteutetaan Karjalan tasavallan terveysministeriön ohella sikäläisten terveyspalvelujen tuottajien sekä eri organisaatioiden, kuten kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi paikallinen media on mukana toteuttamassa väestöön suuntautuvaa terveysviestintää.

Toiminnan tavoitteena on kroonisten kansantautien ehkäisy, terveyden edistämisen tehostaminen ja tätä kautta ihmisten hyvinvoinnin lisääminen molemmin puolin rajaa.