Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

JAKE

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen kumppanuushanke, jossa organisaatiot ovat tuoneet oman osaamisen järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämiseksi. Päämääränä on ollut kehittää paikallisia ja alueellisia järjestö- ja kansalaistoiminnan rakenteita sekä yhteistyönmuotoja, joilla vastataan hyvinvoinnin haasteisiin.

TyhyverkostoX-hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen TyhyverkostoX-hanke on suunnattu yrittäjille, yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeessa kehitetään verkostotoimintaa, lisätään työpaikkojen, organisaatioiden sekä erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista, parannetaan TTT-yhteistyötä sisäisesti ja alueellisesti sekä kehitetään yrittäjien ja pienten yritysten TTT-palveluiden hankinta- ja organisointimuotoja.

Taksistartti-hanke

Taksistartti-hanke on STEA:n rahoittama kolmivuotinen terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tuloksena pohjoiskarjalaisten ammattiautoilijoiden fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja löydämme yhdessä kuljettajien kanssa keinoja istumisen tauottamiseen. Alkuvaiheessa otamme mukaan taksinkuljettajia ja vuoden 2018 aikana myös bussinkuljettajia. Pyrimme positiivisiin terveysvaikutuksiin sekä jaksamisen lisääntymiseen työssä ja vapaa-ajalla.

Kunta-HYTE

Kunta-HYTE (2017–2019) on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin.

Kunta-HYTE-talon perustan muodostaa selkeä hyte-rakenne, joka tukee kunnan strategista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Keskeiset periaatteet kuntien hyte-rakenteessa ovat kunnan kaikkien toimialojen mukanaolo ja kunnassa toimivien tahojen – erityisesti järjestöjen, yhdistysten ja yritysten – kanssa tehtävä yhteistyö, jota kunnan/kaupungin johtoryhmä johtaa.

Semppi-varusteet

Oletko järjestämässä koulun terveystapahtumaa tai tarvitsetko hyvinvointimateriaalia messuille? Kansanterveyden keskus tarjoaa maksutta käyttöösi terveyden edistämistyöhön tarkoitettuja Semppi-salkkuja eri terveysteemoista. Voit lainata myös pop up -Semppi-varusteet.

Juuri nyt tapahtuu

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus etsii nuorta assaria!

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry hakee tiedotus- ja tapahtuma-assistenttia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.9.2018 – 30.6.2019 (10 kk).… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Kaikki syömään! — Heinävaaraan kouluruokailun mallikoulu

Tuore kouluterveyskysely (2017) osoitti, että Pohjois-Karjalassa neljäsosa perusopetuksen 8. ja 9 -luokkalaisista jättää koululounaan väliin… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Terveysturinat Juuan S-marketilla tiistaina 22.5

Järjestöjen yhteinen terveyskiertue saapuu Juukaan Syöpäviikolla tiistaina 22.5 kello 12–15. Löydät meidät uuden S-marketin tiloista,… Lue lisää…

Avaa artikkeli

SEMPPI Punaposkessa 24.5.2018

Tervetuloa torstaina 24.5. klo 9.30 — 11.30 terveystapahtumaan päiväkoti Punaposkeen. Ohjelmassa muun muassa lapsille Simo-Siilin… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Blogikirjoitukset

Suolaista elämää

Viime kuussa julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys 2017 – tutkimuksen tuloksia. FinTerveys 2017 on… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Kuinka koululounas saadaan maistumaan täysipainoisesti oppilaille?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt 21 vuoden ajan joka toinen vuosi kouluterveyskyselyn oppilaille. Vuoden… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Salkkuperheemme kasvoi alkuvuodesta!

Vuosi sitten pohdimme, miten tavoittaisimme kaiken ikäisiä pohjoiskarjalaisia ja nimenomaan pieniä lapsia sekä lapsiperheitä, joiden… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Reissu-Riikka reissaa

Reissaaminen on pääasiassa aina mukavaa ja innolla olen (lähes) joka kerta laukkuja pakkaamassa. Tykkään tutustua… Lue lisää…

Avaa artikkeli