Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus

Terveempi Pohjois-Karjala. Tämä oli Pohjois-Karjala projektin ydin, ja samaa työtä Kansanterveyden keskus jatkaa tänäkin päivänä. Järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, teemme yhteistyötä kuntien, järjestöjen sekä yhdistysten kanssa ja vaikutamme erilaisissa tapahtumissa. Kaiken keskiössä on yksi tavoite: hyvinvoiva ihminen.

Ehkäisevä päihdetyö

Viemme pohjoiskarjalaisiin kuntiin Pakka-toimintamallia, jolla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Toimintamallilla rajoitetaan ikärajavalvottavien tuotteiden kuten alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Pakka-toimintamallia toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, järjestöjen, oppilaitosten, viranomaisten ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Terveemmän arjen puolesta!

Hankkeella ehkäisemme pitkäaikaisia kansantauteja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Vaikutamme kansantautien riskiteijöihin edistämällä terveydelle edullisia elintapoja ja elinoloja. Toimintaa rahoitetaan STEAn kohdennetulla toiminta-avustuksella.

TYKEs – Työkuntoa
Keski-Karjalaan

Työkuntoa Keski-Karjalaan ‑hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan liikunta ry:n (Pokali) yhteishanke, jolla haetaan pysyviä ratkaisumalleja työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi Keski-Karjalan alueella. Hanke alkoi 1.8.2019 ja se päättyy 31.12.2021.

Kunta-HYTE 2.0

Kunta-HYTE  2.0 (2020–2022) on Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton ja kuntien rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteet on kuvattu Kunta-HYTE-talon eri kerroksiin. Kunta-HYTE 2.0 on jatkoa Kunta-HYTE ‑kehittämishankkeelle, jota toteutettiin v. 2017–2019.

Semppi-varusteet

Oletko järjestämässä koulun terveystapahtumaa tai tarvitsetko hyvinvointimateriaalia messuille? Kansanterveyden keskus tarjoaa maksutta käyttöösi terveyden edistämistyöhön tarkoitettuja Semppi-salkkuja eri terveysteemoista. Voit lainata myös pop up ‑Semppi-varusteet.

Juuri nyt tapahtuu

Avaa artikkeli

Anna Sydämestäsi — Nimikkopenkkikampanja

Anna Sydämestäsi — Nimikkopenkkikampanja 4.10. — 12.12.2021 Haluatko tehdä jotakin erityistä? Anna tukesi ikäihmisten, liikuntarajoitteisten… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Ilman päihteitä — Katsaus riippuvuuksien maailmaan

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN WEBINAARI 9.11.2021 klo 12:00 — 15:45 Tästä on kyse, asiantuntijat kertovat ehkäisevän päihdetyön… Lue lisää…

Avaa artikkeli

SOKERI JA SUOLA RAATINÄYTÖLLÄ

Viestimme terveellisten ruokatottumusten puolesta Suomalaisten ruokatottumukset ovat viime vuosina kehittyneet ravitsemuksellisesti hyvään suuntaan. Hiljattain on… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Blogikirjoitukset

Nuorille aikuisille suunnatun Semppi-terveyspisteen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmillä

Nuorten aikuisten terveysnäkymiä heikentävät erityisesti hyvinvoinnin polarisoitumisen uhkakuvat sekä hyvinvoinnin jakautuminen. Kyseiset terveyttä uhkaavat tekijät… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Matkalle omaa hyvinvointia edistämään

Kiinnostus omaa hyvinvointia edistävää matkailua kohtaan on kasvanut viime vuosina. Taustalla on halu irtautua arjen… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Hyvinvointia luonnosta

Luonto on aina tuottanut ihmisille terveyttä. Aiemmin luonto ja luonnossa liikkuminen tarkoittivat toimeentuloa ja selviytymistä.… Lue lisää…

Avaa artikkeli

Elintapavalmennuksella kansantautien kimppuun

Elintapasairaudet, toiselta nimeltään kansantaudit, kuormittavat terveydenhuoltoamme yhä enenevässä määrin. Niihin katsotaan kuuluvaksi ne sairaudet, jotka… Lue lisää…

Avaa artikkeli